5 december 2018

Ronnie Hekkenberg, adviseur Omgevingsvisie Gemeente Zaanstad

Het Nationaal congres Bodemdaling, het Veenomeen, vond op 22 november 2018 plaats in Zaanstad. Zaanstad, omringd en gebouwd op veen, heeft een lange geschiedenis met bodemdaling. Op het congres was ook Ronnie Hekkenberg, adviseur Omgevingsvisie Gemeente Zaanstad en betrokken bij het bodemdalingsdossier van de gemeente.

Ronnie werd drie jaar geleden betrokken bij bodemdaling. “Ik heb oog voor niches” zoals hij zelf zegt. Zo vormde  hij  samen met collega Janine Elsinga het team(pje) bodemdaling.

Naar aanleiding van een onderzoek van vijf studenten van de Saxion Hogeschool naar bodemdaling in Zaanstad werd bodemdaling meer op de kaart gezet en werd het team uitgebreid. Daarbij speelt ook de Omgevingswet een rol. Door het integrale gedachtegoed van de wet, wordt bodemdaling vaker in samenhang gezien met andere uitdagingen van gemeenten. Een van de relaties belangrijk voor Zaanstad is die tussen stad en land.

Door een ongelijke daling van stad en omgeving wordt het hanteren van één waterpeil steeds moeilijker. Het hanteren van een afwijkend peil in de stad ten opzichte van de omgeving geeft problemen voor bijvoorbeeld de recreatie. Immers een bootje kan dan niet meer makkelijk de stad in of uit varen. Maar belangrijker nog: overtollig water bij een heftige regenbui kan met een gescheiden peil tussen stad en land niet meer snel genoeg uit de stad weg en daardoor neemt het risico op wateroverlast toe. Zeker in het licht van de noodzakelijke klimaatadaptatie is dat een ongewenste situatie.

De invloed van bodemdaling op de relatie tussen stad en land en de CO2-uitstoot was een belangrijke ‘eye opener’ en brengt meer mensen om de bodemdalingstafel. De conclusie is duidelijk: actie is nodig op het gebied van bodemdaling. Zaanstad is daar dan ook vol mee bezig, gestimuleerd door de ontwikkelingen rondom de Omgevingswet. Dat zien we op verschillende vlakken terug, Zaanstad is betrokken bij verschillende projecten zoals het Innovatie Programma Veen, het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling en het Platform Slappe Bodem, en was natuurlijk de gastheer van het Nationaal congres Bodemdaling 2018.