12 juli 2018

Projectenlijst

Hieronder vindt u een overzicht van projecten rondom bodemdaling. Het overzicht omvat lopende en afgeronde projecten vanaf 2018. In de balk bovenaan kunt u een zoekterm invoeren of  projecten sorteren op thema, onderwerp of trefwoord.

Door op de titel van een project te klikken, kunt u de factsheet van het betreffende project downloaden. De factsheets bevatten een korte beschrijving van het betreffende project, de beoogde resultaten, de deelnemers en de doelgroep. Ook wordt een indicatie gegeven de looptijd en worden indien bekend tussenresultaten beschreven.

De projecten zijn op de pagina's voor bebouwd gebied en landelijk gebied ook per onderwerp te bekijken.

Mist u een project, zijn er resultaten die nog niet in de factsheet staan of heeft u andere opmerkingen? Laat het ons weten via  info@kennisprogrammabodemdaling.nl, zodat we de projectenlijst actueel kunnen houden.

Projecten

ProjectnaamLandelijk/ stedelijkOnderwerpTrefwoordTrefwoordTrefwoord
Combineren LCC en GREX in nieuwbouwontwikkelingenStedelijkNieuwbouwLCCGREXRegio Deal
Convenant Kabels en leidingen in het Groene HartStedelijkInfrastructuurInfrastructuurRegio Deal
Methodiek aanpak bodemdalingLandelijkGovernance en economieMaatschappelijke kosten baten analyseBelanghebbendenBekostiging
Nationaal Kennis- en belevingscentrum BodemdalingStedelijkBewustwordingKennisdelingRegio Deal
Mobiel Informatiecentrum BodemdalingStedelijkBewustwordingKennisdelingRegio Deal
Groene Hart Regio Informatievoorziening BodembewegingStedelijkBewustwordingKennisdelingRegio Deal
Bodemdalingsmodellen optimalisatieLandelijkBodemdalingBodemdalingModelleren
MKBA WaternetLandelijkBodemdalingGovernanceMaatschappelijke kosten baten analyse
Project Re:PeatLandelijkBodemdalingModelleren
Risicokaart bodemopbarsting door veenoxidatie Provincie Zuid-HollandLandelijkGeo-informatieOpbarstingMaatschappelijke kosten baten analyse
VeencompactiecurveLandelijkBodemdalingCompactieOxidatie
Insar metingen bodemdalingStedelijkGeo-informatieSatellietInsar
Kaderplan Bodemdaling Binnenstad StedelijkGovernance EconomiePeilbesluitLeefbaarheid
New Orleans Urban Water Plan Landelijk & stedelijkGrondwaterpeilWaterbeheerStakeholdersMaatregelen
Deskstudie naar effecten van kunstmest op veenoxidatieLandelijkBodemkwaliteitKunstmestVeenoxidatie
Project Bodem APKLandelijkDuurzaam beheerWaterbeheerBemestingStikstof
Projecten duurzaam bodembeheerLandelijkBodemkwaliteitGrondwaterBodemchemieOpbrengst
Berekening broeikasgasemissies watergebiedsplannen AGVLandelijkBroeikasgassenModellerenScenariostudiePeilbeheer
PeatwiseLandelijkBroeikasgassenWaterbeheerNatte teeltenVernatting
Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV)LandelijkBroeikasgassenVeenoxidatieWaterinfiltratiesystemenNatte teelten
Boeren meten waterLandelijkGrondwaterpeilWaterbeheerBodemvocht
Innovatie Programma Veen (IPV)LandelijkNatte teeltenDuurzaam beheer KlimaatadaptatieMarkt en keten
Onderzoek naar een duurzaam beheer van het Wormer- en JisperveldLandelijkDuurzaam beheerWaterkwaliteitBodemkwaliteitEcologie
Pilots grondwatergestuurd peilbeheer door boerenLandelijkGrondwaterpeilWaterbeheerParticipatie
Places of HopeLandelijkDuurzaam beheerWaterbeheerBedrijfsvoeringWaterpeil
Proefpolder Kringloop LandbouwLandelijkWaterkwaliteitKringlooplandbouwNutriënten
Proeftuin Veenweiden Natura2000LandelijkDuurzaam beheerStikstofBodemdalingBedrijfsvoering
Actief grondwaterpeilbeheer stedelijk gebiedStedelijkFunderingenHouten heipalenDroogte
Argonautenstraat AmsterdamStedelijkFunderingenDIT-rioolPaalrot
Coalitie Stevige StedenStedelijkGovernanceFunderingenBinnenstad
Code Oranje stedelijkStedelijkFunderingenDigitale monitoring
Grondwater op peilStedelijkFunderingenPaalrot Houten heipalenGrondwaterpeil
Haalbaarheid drijvend bouwenStedelijkNieuwbouwFunderingen
Kosten en baten bodemdaling in stedelijk gebiedStedelijkFunderingenMaatschappelijke kosten baten analyse
Living Lab Bodemdaling: GoudaStedelijkFunderingenGrondwaterpeilInfrastructuurRiolering
Modelstudie Gouda boezemStedelijkGrondwaterpeilModellerenRioolstelselOppervlaktewater
Scenariostudie Kaderplan Bodemdaling Binnenstad GoudaStedelijkGovernance en economieFunderingenWaterpeilScenariostudie
Haalbaarheidsonderzoek massastabilisatieStedelijkFunderingenInnovatieve ophoogtechniekenBuitenwegenRegio Deal
Verbetering handelingsperspectief particuliere huiseigenaarStedelijkFunderingenKennisdelingRegio Deal
Drijvend Bouwen 2.0StedelijkFunderingenDrijvend BouwenNieuwbouwRegio Deal
Weg op palen in Diemen: 80 jaar ervaringStedelijkFunderingenInfrastructuur
Stimuleringsregeling Klimaatadaptief inrichtenStedelijkGrondwaterpeilGrondwaterKlimaatadaptatieWateroverlast
Infiltratie- en drainageleidingen in SchiedamStedelijkGrondwaterpeilVerzakkingenFunderingen
Fietspad met bindmiddelStedelijkInfrastructuurStabilisatieVerzakking
Off-grid boerderijLandelijkInfrastructuurVerkeersbewegingenWegbelastingTransport
Project SchuimglasStedelijkInnovatieve ophoogtechniekenInklinkingDraagkracht
Veenweiden in bewegingStedelijkInfrastructuurGebiedsprocesBekostigingWegbeheer
Kosten in beeldStedelijkBekostigingLichte ophoogmaterialenKosten-baten analyseInfrastructuur
Monitoring kanis en kamerikStedelijkInnovatieve ophoogtechniekenInfrastructuurLife Cycle Costing
Monitoring zetting met satellietdataStedelijkGeo-informatieSatelliet
Proefvakken lichtgewicht materialen KamerikStedelijkInnovatieve ophoogtechniekenMonitoringLichte ophoogmaterialenEPS
Levensduur EPSStedelijkInnovatieve ophoogtechniekenEPSRegio Deal
Reconstructie openbare ruimteStedelijkGovernance en economieInSARInnovatieve ophoogtechnieken
Project MycobaseStedelijkInnovatieve ophoogtechniekenRegio Deal
Periodiek ophogen RotterdamStedelijkInnovatieve ophoogtechniekenEPS
Bouw- en woonrijp maken LeonidasStedelijkInnovatieve ophoogtechniekenNieuwbouwInfrastructuurKratten
Pilot Schuimglas KerkwegStedelijkInnovatieve ophoogtechniekenFunderingenInfrastructuur
Pilot TakkenbossenStedelijkInnovatieve ophoogtechniekenInfrastructuur
Afgraven veen in BoskoopStedelijkNieuwbouwCirculaire grond
Factsheet innovatieve ophoogtechnieken (Deelexpeditie 2021) StedelijkInnovatieve ophoogtechniekenDeelexpeditie
DNA van de stadStedelijkKennisontwikkelingmitigatietoolboxnetwerk
Bodemdaling in Kaart en Kijken in de BodemLandelijk & stedelijkKennisontwikkelingMeetsysteemHoogtemodelRegio Deal
Het voorspellen van bodemdaling en een nieuw ondergrondmodel voor het Groene HartStedelijkBodemdalingGeologieGeotechniekModellen
Uitbreiding en monitoring van proefvakkenStedelijkKennisontwikkelingInnovatieve ophoogtechniekenmodellenRegio Deal
Ketens uit paludicultuurLandelijkMarkt en ketenNatte teeltLisdodde Regionale economie
Tiny cabin & picknicktafel van lisdoddeLandelijkMarkt en ketenNatte teeltLisdoddeBouwmateriaal
Valuta voor Veen FrieslandLandelijkMarkt en ketenCO2-bankCarbon credits
Valuta voor veen UtrechtLandelijkMarkt en ketenCO2-bankCarbon credits
Valuta voor veen Zuid-HollandLandelijkMarkt en ketenCO2-bankCarbon credits
Zonneweides op veenLandelijkMarkt en ketenLandschapVergunningen
Azollateelt als bedrijfseigen veevoerLandelijkNatte teeltenGrote kroosvarenKringlooplandbouw
Better WetterLandelijkNatte teeltenNatte teeltMarkt en ketenvormingWaterkwaliteit
Cranberryteelt ZegveldLandelijkNatte teeltenCranberryOnkruidbestrijdingTeeltadvies
Omhoog met het Veen - IlperveldLandelijkBodemkwaliteitVeenmosWaterkwaliteitBroeikasgassen
Pilot natte teelt AnkeveenLandelijkNatte teeltWaterkwaliteitBodemkwaliteitWaterkwantiteit
Project CINDERELLA LandelijkNatte teeltenLisdoddeBargerveenRiet
Sleutelprocessen voor AzollaLandelijkNatte teeltenGrote kroosvarenFosforBroeikasgassen
Veen, Voer en VerderLandelijkNatte teeltenLisdoddeRietVoederwaarde
Natte teelt MarickenlandLandelijkNatte teeltenLisdoddeBroeikasgassenNutriënten
Bedrijvenproef Sturen met Grondwater Spengen LandelijkWaterinfiltratiesystemenOnderwaterdrainageDrukdrainageBroeikasgassen
CAOS - Climate Smart Agriculture on Organic SoilsLandelijkWaterinfiltratiesystemenOnderwaterdrainageWaterbeheer MineralisatieNutriënten
Effecten van onderwaterdrains in peilvak van polder Groot-Wilnis VinkeveenLandelijkWaterinfiltratiesystemenOnderwaterdrainageWaterbeheerModelleren
Hydrologische en landbouwkundige effecten toepassing onderwaterdrains in polder ZeevangLandelijkWaterinfiltratiesystemenOnderwaterdrainageSlootpeilNutriënten
Klimaatslim boeren op veenLandelijkWaterinfiltratiesystemenNatte teeltenBodemverbeteringBroeikasgassen
Onderwaterdrainage StaphorstLandelijkWaterinfiltratiesystemenOnderwaterdrainageGrasopbrengstWaterbeheer
Praktijkproef onderwaterdrains Wormer en JisperveldLandelijkWaterinfiltratiesystemenOnderwaterdrainageWaterkwaliteitWatervraag
Praktijkproeven onderwaterdrainage FrieslandLandelijkWaterinfiltratiesystemenOnderwaterdrainageBroeikasgassen
Precisiewatermanagement - onderzoek naar drukdrainage in ZegveldLandelijkWaterinfiltratiesystemenOnderwaterdrainageDrukdrainageWatermanagement
Proeftuin de WelleLandelijkWaterinfiltratiesystemenOnderwaterdrainagePeilbeheerGrasmengsels
Project RECARE LandelijkWaterinfiltratiesystemenOnderwaterdrainageBroeikasgassenMaatschappelijk Kosten-batenanalyse
Project Spaarwater LandelijkWaterinfiltratiesystemenOnderwaterdrainageDrukdrainageVeenoxidatie
Sturen op CO2 en draagkrachtLandelijkWaterinfiltratiesystemenOnderwaterdrainageDrukdrainageDraagkracht
Toekomstbestendige polder Lange WeideLandelijkWaterinfiltratiesystemen OnderwaterdrainageWaterbeheerBroeikasgassen
Effecten van onderwaterdrainage op de regionale watervraagLandelijkWaterinfiltratiesystemenWatervraagOnderwaterdrainageDrukdrainage
Klei voor behoud veen - carbon footprint LandelijkKlei opbrengenBodemaanpassingVeenoxidatie
Klei voor behoud veen – grondslag veen LandelijkKlei opbrengenBodemaanpassingBodemsamenstellingBodemchemie
Klei voor behoud veen – klei naar veen LandelijkKlei opbrengenBodemaanpassingVeenoxidatie
Klei voor behoud veen – verkenning logistiek LandelijkKlei opbrengenBodemaanpassingVeenoxidatieTransport
Veldonderzoek effecten bodemmaatregelen op veenoxidatie LandelijkBroeikasgassenVeenoxidatieBodemprocessenKlimaatadaptatie
Factsheet natte teelten (Deelexpeditie 2021) LandelijkNatte teeltenDeelexpeditieBroeikasgassenBroeikasgassen
Factsheet onderwater- en drukdrainage (Deelexpeditie 2021) LandelijkWaterinfiltratiesystemenOnderwaterdrainageDrukdrainageDeelexpeditie
Reconstructie omgeving Montfoortlaan Hazerswoude-dorpStedelijkInnovatieve ophoogtechniekenVersteviging infrastructuurLichte ophoogmaterialenSchuimglas
MKBA remming bodemdaling-Friese veenweidegebiedLandelijkBodemdalingRegionaalMaatschappelijk kosten baten analyse
Instabiele OeversLandelijkPeilbeheerRegionaalOeverafkalving
Boeren bij Hoog WaterLandelijkBodemdalingGeregeld hoge grondwaterstandenHoogwaterboerderij
DeepNLLandelijkBodemdalingDiepe ondergrond
Living on Soft SoilsLandelijkBodemdalingModellerenLOSS
Schetsen Transitie KrimpenerwaardLandelijkBodemdalingProeftuin KrimpenerwaardWaterinfiltratiesystemenRegio Deal
Adaptief weiden in veenweidenLandelijkBodemdalingProeftuin KrimpenerwaardKlimaatadaptatieRegio Deal
Monitoring adaptief watermanagementLandelijkBodemdalingProeftuin KrimpenerwaardMonitoringRegio Deal
Weidebuffet met kruidenLandelijk BodemdalingProeftuin KrimpenerwaardCultuurlandschapRegio Deal
Vormgeven adaptieve landbouwLandelijkBodemdalingProeftuin KrimpenerwaardCultuurlandschapRegio Deal
Passende koeLandelijkBodemdalingProeftuin KrimpenerwaardKlimaatadaptatieRegio Deal
Grip op draagkrachtLandelijk BodemdalingProeftuin KrimpenerwaardKlimaatadaptatieRegio Deal
Maisteelt en bodemdaling op veen in FrieslandLandelijkBodemdalingKlimaatadaptatie MaisteeltFriese Veenweidevisie
Leermodule klimaatadaptatie en bodemStedelijkBodemdalingKlimaatadaptatieRisicomanagement
Toolbox bodemdaling in stedenStedelijkBodemdalingKlimaatadaptatieToolboxRegio Deal
Ontwerpend onderzoek veenbehoud en landbouwLandelijkBodemdalingKlimaatadaptatieLandschap
Lisdoddeteelt in BurkmeerLandelijkLisdoddeNatte teeltKlimaatadaptatie
Grondwater weten meten en sturenLandelijkBodemdalingGrondwater metenModellerenRegio Deal
Veenboeren in bewegingLandelijkBodemdalingKlimaatadaptatieBroeikasgassen
Restveengebied in transitieLandelijk BodemdalingTransitieKlimaatadaptatie
Ontwerpen lange termijn perspectief bij veranderend landgebruikLandelijk BodemdalingEnergieopgaveGroene Hart
Polder BloemendaalLandelijkBodemdalingBroeikasgassenDrooglegging
Cranberryteelt KrimpenerwaardLandelijk Natte teeltenBroeikasgassenCranberry
Carbon-Connects-Helmond-Noord-BrabantLandelijkNatte teeltenLisdoddeBroeikasgassen Verdienmodellen
Versterken biodiversiteit bij maisteelt op veenLandelijkBodemdalingBroeikasgassenMaisteeltFriese Veenweidevisie
Verduurzaming maisteelt op veenLandelijk BodemdalingBroeikasgassenMaisteeltFriese Veenweidevisie
Demo’s Gangbare teelt versus niet-kerende teelt van mais op veenLandelijk Bodemdaling Broeikasgassen MaisteeltFriese Veenweidevisie
Factsheet MKBA's bodemdaling (Deelexpeditie 2021) Landelijk en stedelijkBodemdalingKosten BatenDeelexpeditie
Factsheet Actief Grondwaterpeilbeheer (Deelexpeditie 2021) StedelijkBodemdalingGrondwaterDeelexpeditie
Factsheet Geo-informatie (Deelexpeditie 2021) StedelijkBodemdalingDataDeelexpeditie
Factsheet Nieuwbouw op slappe bodem (Deelexpeditie 2021) StedelijkBodemdalingNieuwbouwDeelexpeditie
Groene Hart Informatievoorziening Bodembeweging (GHRIB)Landelijk en stedelijkBodemdalingInformatievoorzieningDataRegio Deal
6M-modelLandelijk en stedelijkBodemdalingOnderzoekBesluitvorming
Sturen op CO2 en draagkrachtLandelijkWaterinfiltratiesystemenDrukdrainageDraagkrachtBroeikasgassen
Land van OnsLandelijkDuurzaamheidBiodiversiteitKoolstofvastleggingPolderLab Vrouw Venne
Dialoog en transitieLandelijkOnderwijsVeenprofielenKennis
RietgoedLandelijkNatte teelten LisdoddeMarkt en keten
Isoleren met LisdoddeLandelijkNatte teeltenLisdoddeMarkt en keten
Actief grondwaterpeilbeheerLandelijk en stedelijkGrondwaterpeilModellerenStandaard
Waardse feiten en cijfersLandelijkBodemdalingLandbouwDuurzaamheid
Leidraad Bodemdaling Midden-DelflandLandelijkBodemdalingLandbouwInformatie
VLOED (Verbetering Landbouwgronden door Ophoging met slib uit de Eems-Dollard)LandelijkBodemdalingMaatregelenSlib
CanapeLandelijkBodemdalingWaterkwaliteitDuurzaamheid
Bedrijvenproef SpengenLandelijkGrondwaterpeilOnderzoekKennis
Infiltratie en drainage SchiedamStedelijkDrainage en infiltratieOnderzoekKennis
PeatwiseLandelijkLand- en waterbeheerOnderzoekKennis
klimaatadaptief inrichten particulier terrein StedelijkWaterbeheerKlimaat maatregelenStimuleringsregeling
Toekomstbestendige polderLandelijkOnderwaterdrainageOnderzoekDuurzaamheid
Veen voer en verderLandelijkNatte teeltenOnderzoekKennis