10 februari 2017

Netwerk

Het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling is mogelijk gemaakt dankzij verschillende financiers.  Daarnaast dragen nog vele andere partners bij aan het kennisprogramma. Uiteraard spelen alle deelnemers aan de projecten een cruciale rol voor het kennisprogramma omdat zij de dragers zijn van de kennisontwikkeling die de basis vormt voor het kennisprogramma.

 

Inzicht netwerk

Om inzichtelijk te maken welke partijen en organisaties zich bezighouden met bodemdaling heeft het NKB een interactieve netwerkplaat ontwikkeld. Deze plaat laat zien op welke vlakken en vanuit welke thema's verschillende partijen werkzaam zijn en welke onderlinge verbanden er zijn. Door de muis over de thema's en organisaties te bewegen worden verbanden zichtbaar en vindt u meer informatie over de betrokken partijen. Zo zorgen we voor inzicht en verbinding in het bodemdalingsnetwerk.

Download het bestand en open deze vervolgens in Adobe om de plaat goed te bekijken.

En heb je wensen en/of verbeterpunten? Laat het ons gerust weten.

Interactieve netwerkkaart