18 juni 2019

Martine Coevert aan het woord: Van paalrot tot Tweede Kamer

Martine Coevert werkt als adviseur bodemdaling voor de gemeente Rotterdam en is daarnaast zelfstandig adviseur aanpak funderingsproblematiek. Namens de gemeente Rotterdam coördineert zij de deelexpeditie Governance en Economie van Bodemdaling. Hoe funderingsproblematiek haar beroep werd.

Achtergrond
In 2010 werkte ik als personeelsadviseur voor een stichting die preventief bevolkingsonderzoek uitvoert. In dat jaar kocht ik in Rotterdam mijn eerste woning. Ik had een aantal jaren in Groningen gewoond en wilde in Rotterdam mijn leven vervolgen. Met het laatste geld dat ik had, verbouwde ik mijn appartement en voor het eerst voelde ik me echt thuis in een huis. Totdat ik anderhalf jaar na de koop constateerde dat de haarscheurtjes in mijn huis uitgroeiden tot scheurtjes die uitgroeiden tot scheuren. Als snel gingen ramen en deuren steeds moeilijker open en dicht. Hier was duidelijk iets aan de hand en mijn voorgevoel wist toen eigenlijk al wel wat dat was. Het vergde wat trek- en sleurwerk, maar mijn buren stemden er uiteindelijk mee in om collectief funderingsonderzoek uit te voeren. Hieruit bleek dat funderingsherstel op korte termijn onvermijdelijk was voor alle 23 huiseigenaren. De oorzaak was paalrot, een schimmelaantasting die veroorzaakt wordt door een te lage grondwaterstand.
Ik had wat tijd nodig om te verwerken dat ik zo’n vijftigduizend euro moest lenen voor iets wat onder de grond zit. Dat voelde natuurlijk onrechtvaardig want welke huiseigenaar heeft nou invloed op de grondwaterstand onder zijn eigen woning? Gelet op de urgentie probeerde ik de andere huiseigenaren te bewegen richting collectief funderingsherstel. Dat kostte heel wat bloed, zweet, tranen, wijn, koffie, geduld en tijd. En heel, héél veel overtuigingskracht.

Duizendpoot
In aanloop naar het funderingsherstel had ik afstemming over het uitstellen van de geplande rioolvervanging. Ik moest via de gemeenteraad mijn best doen voor het terugkrijgen van de lening voor funderingsherstel. Ging achter de nutsbedrijven aan vanwege enkele gaslekkages en een gesmolten elektriciteitskabel door de verzakkingen. Moest af-en-toe in de straat een sinkhole laten repareren. Werden er om de hoek zes woningen ontruimd door funderingsproblemen en was ik woordvoerder en belangenbehartiger van de bewoners. Voerde ik een lobby via de media en bij de Tweede Kamer en gemeenteraad voor meer aandacht voor funderingsproblemen. Was ik voor mijn buren afwisselend jurist, maatschappelijk werker, financieel adviseur, doortastende luis in de pels, troostende buurvrouw, bemiddelaar, en wat al niet meer. Had ik intensief contact met de aannemer van het funderingsherstel. Bezocht ik andere Rotterdammers om ze te helpen met hun funderingsprobleem. Ging élke minuut van mijn vrije tijd op aan funderingsproblemen. Werkte ik tussendoor 36 uur per week als personeelsadviseur.
Uiteindelijk lukte het: het funderingsherstel ging van start. Elke dag, vóór en ná mijn werk, dook ik onder de woningen om te zien wat er gedaan was en wat de vervolgstap was. Dat communiceerde ik naar alle eigenaren. Zo kreeg ik naast financiële, procesmatige, (psycho)sociale en juridische kennis ook veel kennis van de technische kant van funderingsproblematiek.

De overstap
Ik schreef me in bij de Kamer van Koophandel toen enkele huiseigenaren me wilden inhuren als procesbegeleider. In juni 2016 ging uiteindelijk een diepgewortelde wens in vervulling. Ik kon me fulltime bezighouden met funderingsproblemen toen de gemeente Rotterdam me wilde inhuren voor de versterking van het Funderingsloket. Daar heb ik geen seconde over na hoeven denken.
Funderingsproblematiek en bodemdaling hebben veel met elkaar gemeen. Daarom volgde ik ook alles wat over bodemdaling ging: onderzoeken, congressen, lezingen, publicaties, etc. Tweeënhalf jaar later volgde de interne overstap naar de afdeling Water, als adviseur bodemdaling.
Bodemdaling in Rotterdam
Rotterdam heeft, net als veel andere gemeenten met een slappe bodem, te maken met bodemdaling. Dit heeft veel gevolgen voor de stad: funderingsproblemen, verzakkingen, wateroverlast, extra onderhoud aan de ondergrondse en bovengrondse infrastructuur, etc. Bodemdaling is een van de zes klimaatthema’s van het Rotterdams Weerwoord. In dit urgentiedocument staat beschreven hoe we met elkaar de stad kunnen voorbereiden op een extremer klimaat.
Voor bodemdaling is geen eenduidige, eenvoudige oplossing. Bodemdaling vraagt om maatwerk en een integrale aanpak. We moeten het echt samen doen. Het Platform Slappe Bodem en het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling spelen hierin landelijk een belangrijke en verbindende rol.

Deelexpeditie
Het kan dus mooi lopen! Ik ben dankbaar dat ik zowel binnen als buiten Rotterdam met zoveel betrokken, kundige en bevlogen mensen mag en kan werken aan alle gevolgen van bodemdaling en funderingsproblemen. Verbinden, kennisdelen en het uitwisselen van ervaring vind ik enorm belangrijk. Net als een integrale aanpak van deze multidisciplinaire problematiek. Dat komt allemaal samen in mijn dagelijkse werk én in de deelexpeditie Governance en Economie van Bodemdaling. Ik voer de coördinatie, Deltares voert het uit.

Ik informeer u hier graag over, dus heeft u vragen: bel of mail gerust!