15 oktober 2018

Films en links

Filmpje: Steken van veenprofielen, deel 2; Prepareren van de profielen

Het NKB filmde deel 1 en deel 2 van het proces waarmee ook het maakproces is vastgelegd en als de veenprofielen uit de vriezer komen en worden geprepareerd. Deze video’s worden ook gebruikt binnen het veenweide onderwijs curriculum.

Filmpje deel 2

Aanpak openbare ruimte in Woerden, Kanis, Linschoten, Montfoort, Oudewater en Lopik

Deze Utrechtse gemeenten hebben ook last van bodemdaling. Zij pakten in samenwerking de werkzaamheden aan de openbare ruimten aan.

Bekijk het filmpje

Filmpje: Veenprofielen steken, deel 1

Voor kennisoverdracht over veenbodem zijn profielen gestoken bij het KTC in Zegveld op 18 januari 2022 in samenwerking met Aeres Hogeschool Dronten, de provincie Utrecht, Regiodeal Groene Hart, Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling en Wageningen University&Research. Deze profielen gaan voor 8 weken in de vriezer. Deze profielen worden gebruikt voor kennisoverdracht bij onderwijsinstellingen.

De preparatie van deze veenprofielen is te zien in deel 2 van het steken van veenprofielen.

Bekijk het filmpje

 

Filmpje: Regiodeal Bodemdaling Groene Hart; Project Levensduur EPS

In deze filmreeks wordt je meegenomen in de verschillende projecten binnen de Regiodeal Bodemdaling Groene Hart; wat houdt het project precies in, hoe ver zijn we met het project en wat er is er zo belangrijk aan samenwerking binnen de Regiodeal?

Deze film gaat over het toepassen van EPS en de levensduur van dit materiaal

Bekijk het filmpje

 

Filmpje "Als je huis verzakt"

Deze film gaat over de aanpak van funderingsproblemen en is gemaakt door iemand die het zelf is overkomen.

Net zoals veel huiseigenaren in Nederland overkwam het Jan Dogterom en Juul Böckling een paar jaar geleden: samen met zeven buren ontvingen ze het bericht dat hun pand ernstig aan het verzakken was. Dat was behoorlijk schrikken want de oplossing, funderingsherstel, is kostbaar. Jan, Juul en hun buren hadden ook nog eens geen idee hoe ze dit allemaal met elkaar moesten organiseren. Ze moesten opschieten, want bij wachten met aanpakken van herstel zou de schade alleen maar toenemen.

De weg naar funderingsherstel is bepaald niet gemakkelijk, zo ondervonden ook Jan en Juul. Het is echt confronterend en tijdrovend om met je buren tot een gezamenlijke aanpak te komen.

 

Bekijk het filmpje

 

Filmpje van Bodembreed academie; Klimaatadaptatie

Ben je bezig met klimaatadaptatie in de bebouwde omgeving en op zoek naar nieuwe mogelijkheden?

 

Bekijk het filmpje

 

'Wijzer op veen' meten van de grondwaterstand en de eerste ervaringen

Op KTC Zegveld zijn de eerste ervaringen bekend na het meten van de grondwaterstand in dit veengebied.

Bekijk het filmpje

Onderzoek bodemdaling Nieuw-Amsterdam en omgeving

De gemeente Emmen kreeg sinds eind 2019 veel meldingen uit de omgeving van Nieuw-Amsterdam over schades aan woningen. Dit was mogelijk een gevolg van bodemdaling. Gemeente Emmen, provincie Drenthe en waterschap Vechtstromen hebben onderzoek laten doen naar de oorzaken van bodemdaling. Bekijk het filmpje.....

Webinar 5-10-2021 over Lisdoddeteelt in het Nederlandse veenweidegebied terugkijken?

In het NKB webinar van 5 oktober 2021, 'Lisdoddeteelt in het Nederlandse veenweidegebied. Waar staan we nu?' wordt u geïnformeerd over de stand van zaken en de uitkomsten van onderzoeken over de lisdoddeteelt.
- Hoe wordt er geoogst?
- Wat levert het op?
- Wat zijn de voor- en nadelen?
- In welke gebieden wordt lisdodde geteeld?
- Welke producten worden gemaakt van lisdodde of hebben een lisdodde toevoeging?

Bekijk hier het webinar
Artikel uit het Friesch Dagblad: 'Bedrijven zien de lisdodde wel zitten!'

Vlog met Youri Egas over Lisdoddeteelt

Hoe gaat het met de teelt van Lisdodde in het land van KTC Zegveld? Groeit de lisdodde overal even goed? Hoe wordt er geoogst en komt er veel CO2 vrij? Youri Egas neemt je mee in het lisdoddeveld.

Bekijk hier de vlog

Vlog met Symke Haverkamp, Waardering van bodemdaling

Symke Haverkamp in een vlog over Waardering van bodemdaling via RegioDeal Groene Hart

Hoe denkt men over bodemdaling en hoe kijkt men er tegenaan. Dit wordt onderzocht door de RegioDeal Groene Hart om een beter handelingsperspectief te krijgen.

Bekijk hier de vlog

Podcast Bodemdaling: Wat is het en hoe ga je het tegen?

Verslaggeefster Paulien Sewuster reist af naar Boskoop, één van de plaatsen waar je de gevolgen van de bodemdaling kunt zien. Daarna gaan we door naar een meetlocatie in Vlist, hier wordt gekeken hoeveel de bodem jaarlijks zakt en wat hieraan te doen is. Gillles Erkens, onderzoeker bij Deltares, is haar gids.

Beluister hier de podcast.

Regiodeal Deelexpedities Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling

De Regio Deal bodemdaling Groene Hart is in november 2019 officieel van start gegaan. We zijn allemaal bezig met projecten uit die Regio Deal. Belangrijk is het uitwisselen van kennis, netwerken, zaken bespreken waar we tegen aan lopen en nadenken over handelingsperspectief.

De Regio Deal Bodemdaling Groene Hart staat niet stil. Iedereen is hard aan de slag met zijn of haar projecten. We zijn benieuwd wat de ontwikkelingen zijn en willen ook de projectleiders laten kennismaken met elkaar.

In deze film is te zien welke projecten er lopen, wat de stand van zaken is, waar men tegenaan loopt en welke tips zij jou willen geven.

 

Interview met Jeroen Zomer van Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed

Wat hebben erfgoed en bodemdaling met elkaar te maken en wat zijn de grootste gevaren voor het erfgoed? Deze en andere vragen komen aan bod in een gesprek met Jeroen Zomer vanaf Polder de Hooge Boezem achter Haastrecht. Bekijk het interview

 

Grensverkenningen, kennisuitwisseling Paludicultuur, Nederland-Duitsland

Bettter Wetter stelde prachtig beeldmateriaal ter beschikking over de Paludicultuur in de veenbodemgebieden in Nederland (Friesland) en Duitsland.
In Duitsland stopt het winnen van veen. Er wordt met veenmos aan natuurontwikkeling gedaan.Lisdodde blijkt een goed alternatief te zijn voor turf in substraten. Twee Nederlandse en twee Duitse projectpartners wisselen informatie uit over het door de EU gefinancierde INTERREG-project Bioeconomie- Groene Chemie.

Hiermee krijgt u een inkijkje in het onderzoek om voor de boeren in Friesland Paludicultuur een nieuw verdienmodel te krijgen.

Klimaatslim boeren op veen, Netvlist aflevering 4

Landbouw hoort in de veenweiden. Dat vinden niet alleen de boeren zelf, maar ook de Gemeente Krimpenerwaard. Daarom werken ze samen aan waterinfiltratie in het gebied. In deze 4e aflevering van de serie Klimaatslim Boeren op Veen vertellen wethouder Jan Vente en melkveehouders John en Jolanda Benschop er meer over. Bekijk aflevering 4...

Klimaatslim boeren op veen, Netvlist aflevering 3

De aanleg van waterinfiltratie roept soms ook vragen op. Wat doet het en wat weten we er al van? In deze 3e aflevering van de serie Klimaatslim Boeren op Veen vertellen twee Vlistenaren wat zij er van vinden. En horen we van Piet Blanken, voorzitter van de Agrarische Natuurverenging Weidehof. Bekijk aflevering 3....

Klimaatslim boeren op veen, Netvlist aflevering 2

Door waterinfiltratie kan in droge tijden de bodem voldoende vochtig blijven en in natte periodes het teveel aan vocht worden afgevoerd. Bekijk aflevering 2....

Klimaatslim boeren op veen, Netvlist, aflevering 1

In de Lopiker- en Krimpenerwaard werken 21 melkveehouders aan minder bodemdaling en CO2 uitstoot. En zorgen ze voor een beter leefgebied voor weidevogels. Benieuwd hoe (en met wie) ze dat doen? Bekijk de 1e aflevering van de serie Klimaatslim Boeren op Veen, over waterinfiltratie in Vlist. Bekijk aflevering 1....

 

Waterlanders, uitzending VPRO 22 september 2019

De zeespiegel stijgt en de bodem zakt. Maar hoeveel blijft onzeker. Hoe gaan we om met de fundamentele onzekerheid omtrent de zeespiegelstijging? De aflevering van Tegenlicht op 22 september 2019 ging over bodemdaling.

Documentaire ‘Het zinkende land’ brengt problematiek veenbodemdaling in beeld

De hele documentaire kan u hier bekijken. Wilt u een hoge resolutie download, mail ons dan (info@kennisprogrammabodemdaling.nl).

Innovatieprogramma veen Noord Holland

Op 9 december 2018 zond het programma Ondernemend Nederland een aflevering uit over het Innovatieprogramma Veen Noord-Holland. Zowel de pompgestuurde onderwaterdrainage als de lisdoddeteelt komen in beeld. Kijk hier het programma terug!

We zijn aan het zakken, lied tijdens Nationaal Congres bodemdaling in november 2017

Singer-songwriter Barbara Breedijk sloot het Nationaal Congres Veenbodemdaling 'Heel Holland Zakt' op 9 november 2017 af met een lied over bodemdaling.
Luister en kijk mee

Film; Bewegen op slappe bodem

Met droge voeten leven op slappe bodem doen we al eeuwenlang. Op veen en op slappe klei. Het kunnen regelen van de hoogte van het grondwater (in het landelijk gebied) of van het maaiveld (in het bebouwde gebied) was daarvoor essentieel. Gaandeweg is deze mogelijkheid van aanpassen als normaal gezien. Het reguleren blijkt echter grenzen te hebben en die kondigt zich in sommige gebieden reeds aan. Wat nu? Er is niet één pasklare oplossing. Dus is het zoeken naar wat ter plekke wel kan. De uitdaging aan alle betrokkenen is: Bewegen op slappe bodem! 26-6-2016
Bekijk de film