29 november 2018

Innovatieprogramma Veen (IPV)

Met het Innovatieprogramma Veen proberen agrarisch natuurvereniging Water, Land & Dijken en natuurbeheerorganisatie Landschap Noord-Holland de bodemdaling in het veenweidegebied tegen te gaan. Met een praktische aanpak, gestoeld op een economische basis voor de landbouw, vinden experimenten plaats met nieuwe typen bedrijfsvoering. Daarbij wordt gezocht naar oplossingen die vooral ook voor de landbouw werken.

In 2018 werd voor het eerst echt geëxperimenteerd met de teelt van Lisdodde en de pompgestuurde onderwaterdrainage. Voor dit laatste was de droge zomer van 2018 meteen een goede testcase: het gras op het referentiekavel zag helemaal bruin en kromp. Het gras op het gedraineerde kavel stond er daarentegen nog fris bij. Dat mooie resultaat zagen we ook terug onder de grond: op het referentiekavel was het waterpeil ruim een meter onder het maaiveld gezakt, op het gedraineerde kavel bleef het peil keurig 30 cm onder het maaiveld.

De lisdodde is dit jaar aangeslagen, maar niet overal even goed: de variatie is enorm. Er zijn percelen waar de lisdodde niet of nauwelijks is aangeslagen. De manier van telen lijkt van invloed. De geplante lisdodde ontwikkelt zich gemiddeld genomen goed. De lisdodde geteeld met wortelstokken is echter helemaal niet aangeslagen. Lisdodde zaaien leek in beginsel niet te werken: het kwam laat op. Gelukkig zien de gezaaide percelen er inmiddels ook hoopgevend uit. Er groeit veel onkruid maar lisdodde zal uiteindelijk sterker zijn. Het is nu spannend hoe het de winter doorkomt.

Azolla teeltvakken

In 2019 wordt verder geëxperimenteerd. We gaan de teelt van lisdodde verder uitbouwen en de teelt van Azolla starten. Het onderzoeken van de effecten van deze nieuwe vormen van landbouw gaat van start. Daarnaast staan er gasmetingen op het programma. Daarmee gaan we kijken of percelen met onze maatregelen inderdaad minder CO2-uitstoten. In 2019 willen we bovendien stappen maken met de ontwikkeling van de markt voor de nieuwe producten.

Wil je meer weten over het IPV? Bezoek dan de website en meld je aan voor de nieuwsbrief.

Op 9 december is een uitzending over het IPV geweest bij Ondernemend Nederland op RTL7. Bekijk deze uitzending hier.