Webinarserie NOBV -haalbaarheidsstudies: Governance en Peilbesluit/peilbeheer

09/06/2021 @ 10:00 – 11:00 – Governance-factoren zijn van invloed op de haalbaarheid van maatregelen in het veenweidegebied om broeikasgasemissies tegen te gaan. ‘t Salland Coaching & Advies heeft in opdracht van het NOBV een inventarisatie gemaakt om te bepalen welke ‘governance’-factoren de haalbaarheid van maatregelen beïnvloeden en inzichtelijk te maken welke kennis nodig is om keuzes te maken. Daarbij is […]