Webinarserie NOBV- haalbaarheidsstudies: Biodiversiteit, bodem- en waterkwaliteit

02/06/2021 @ 10:00 – 11:00 – Het NOBV richt zich op het kwantificeren van broeikasgasemissies in de veenweidebodem en het bepalen van effectieve maatregelen om emissies tegen te gaan. Maar wat zijn de gevolgen van maatregelen voor bijvoorbeeld de watervraag en voor biodiversiteit, bodemkwaliteit en waterkwaliteit? Wat betekenen maatregelen voor bedrijfsvoering en voor governance? En wat zijn de kosten en baten van maatregelen op […]