Webinarserie NOBV- haalbaarheidsstudies: Biodiversiteit, bodem- en waterkwaliteit

Map Unavailable

Date/Time
Date(s) - 02/06/2021
10:00 - 11:00

Categories


Het NOBV richt zich op het kwantificeren van broeikasgasemissies in de veenweidebodem en het bepalen van effectieve maatregelen om emissies tegen te gaan. Maar wat zijn de gevolgen van maatregelen voor bijvoorbeeld de watervraag en voor biodiversiteit, bodemkwaliteit en waterkwaliteit? Wat betekenen maatregelen voor bedrijfsvoering en voor governance? En wat zijn de kosten en baten van maatregelen op bedrijfsniveau en op maatschappelijk niveau? Om antwoord te geven op deze vragen heeft het NOBV vanuit verschillende perspectievende technische en maatschappelijke haalbaarheid van maatregelen geïnventariseerd. De inventarisaties waren gericht op, Bedrijfsvoering, Betaalbaarheid, Waterkwantiteit en waterbeheer, Biodiversiteit, bodem- en waterkwaliteit, Governance, Kennisdeling. In mei en juni 2021 organiseert het NOBV een webinar serie rond deze inventarisaties. Daarin gaan we in op de bevindingen en aandachtspunten vanuit de verschillende thema’s. Natuurlijk is er ook ruimte om vragen te stellen. 

Op 2 juni van 10.00-11.00 uur zoomen we in op: Biodiversiteit, bodem- en waterkwaliteit. -> meer informatie en aanmelden

This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *