Nationaal Congres Bodemdaling 2021

18/11/2021 @ 10:00 – 17:00 – Jaarlijks organiseert het Platform Slappebodem in samenwerking met het NKB het Nationaal congres Bodemdaling. Op 18 november 2021 komen we bij elkaar in noorden van Nederland om de netten op te halen rondom agendering, verfrissende visies, toonaangevende projecten, actieve netwerken en kennisontwikkeling van bodemdaling in landelijk en stedelijk gebied. Fysiek/ onlineā€¦ we laten het voor […]