Deelexpeditie Broeikasgassen Veenweiden

07/06/2021 @ 09:30 – 11:00 – Op 7 juni van 9.30-11.00 uur organiseren STOWA, NOBV en NKB een nieuwe Deelexpeditie Broeikasgassen Veenweiden. Doel van de Deelexpeditie is het uitwisselen van kennis over broeikasgasemissies uit veenbodems. In deze editie gaan we in samenwerking met de Universiteit Utrecht en B-Ware in op microbiële processen in de bodem die leiden tot veenafbraak. Welke processen […]