De eerste Veenweide omloop

Map Unavailable

Date/Time
Date(s) - 03/06/2021
09:00 - 12:30

Categories


Vorig jaar is het interbestuurlijke Veenweide programma van start gegaan om de in het Klimaatakkoord afgesproken opgave van 1 megaton CO2 equivalent reductie in 2030 te realiseren. Het programma wordt intensief geadviseerd door de Regiegroep Veenweide, waar naast overheden (rijk, provincies, waterschappen en gemeenten) ook maatschappelijke organisaties (zoals uit de natuur-, landbouw, en financiële hoek) aan deelnemen. De realisatie van deze opgave is gericht op een gebiedsgerichte aanpak. De provincies hebben het voortouw voor het organiseren van de hiervoor noodzakelijke gebiedsprocessen.
De Klimaatakkoordopgave leidt tot snelle ontwikkelingen in de kennis, de samenwerking, het beleid en de procesaanpak. Die ontwikkelingen ontstaan zowel landelijk-Europees als in de projecten en de gebieden. Een regelmatige wisselwerking tussen alle partijen is nodig om het doel te realiseren.

Daarom organiseren wij een jaarlijkse bijeenkomst voor de uitwisseling van kennis en ervaringen uit de uitvoeringspraktijk, naast de al bestaande bijeenkomsten zoals het jaarlijkse Platform Slappe Bodems en de IBP-VP-werkplaatsen.

De eerste Veenweide Oploop zal digitaal plaatsvinden op: 3 juni 2021 van 9.00-12.30 u.

Reserveer deze datum alvast in uw agenda, binnenkort volgt meer informatie over de aanmeldingsprocedure en het programma.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *