26 oktober 2021

Waterpasserende en doorgroeibare verhardingen

De deelexpeditie Waterpasserende en doorgroeibare verhardingen is gericht op de toepasbaarheid van waterpasserende en doorgroeibare verhardingen in bodemdalingsgebieden. De doelstellingen van de deelexpeditie zijn:

  • Bijdragen aan een netwerk rond doorgroeibare verhardingen in bodemdalingsgevoelig gebied;
  • Verzamelen van kennis in een factsheet over de volgende twee vragen:
    • Wat weten we over het effect van waterpasserende en doorgroeibare verhardingen op de waterbalans en hoe het effect doorwerkt op bodemdaling?
    • Wat weten we over de toepasbaarheid van waterpasserende en doorgroeibare verhardingen in bodemdalingsgevoelige gebieden?

Deze expeditie is gestart in oktober 2021 in samenwerking met de Regio Deal Bodemdaling Groene Hart.

Deelexpeditieleider Reinder Brolsma stelt zich voor:

“Ik werk als specialist stedelijk water bij Deltares. Ik probeer hier mijn kennis op het gebied van wateroverlast, eco- en geohydrologie en stedelijke hitte eilanden te combineren voor het vergroten van de klimaatbestendigheid van stedelijke gebieden. Ik heb gewerkt aan klimaatbestendige en duurzame stedelijke watersystemen in binnen en buitenland. Voor de planning van adaptatiemaatregelen voor klimaatverandering ben ik als product owner verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de Klimaat Bestendige Stad toolbox. De veelal groenblauwe maatregelen in deze tool en de werking ervan blijven me fascineren en het doet me goed om te zien dat dit soort maatregelen in praktijk steeds meer worden toegepast. Tegelijkertijd zie ik nog veel onzekerheid over het functioneren en de toepasbaarheid van groenblauwe maatregelen die implementatie in de weg staan.  Door verschillende onderzoeken probeer ik de kennis over deze maatregelen te vergroten en vooral ook breder beschikbaar te maken. De deelexpeditie gericht op de toepasbaarheid van waterpasserende en doorgroeibare verhardingen in bodemdalingsgebieden past hier goed in.”