20 oktober 2020

Deelnemers

Het NKB werkt samen met verschillende deelnemers:

Nordwin College  https://www.nordwincollege.nl
VHL Hogeschool https://www.hvhl.nl/
Afbeelding met tekst

Automatisch gegenereerde beschrijving
Netwerk Noordoost Frylan / Dwaande http://www.dwaande.nl/

Afbeelding met tekening

Automatisch gegenereerde beschrijving
Netwerk Noordoost Frylan / Dwaande http://www.dwaande.nl/

Afbeelding met tekst

Automatisch gegenereerde beschrijving
Kenniswerkplaats Noordoost Frylan http://kenniswerkplaatsnoordoostfryslan.nl
Better Wetter https://betterwetter.nl/
Provincie Friesland https://www.fryslan.frl/
Afbeelding met tekening

Automatisch gegenereerde beschrijving
Altenburg & Wymenga https://www.altwym.nl/

  

BPF Bioproces Pilot Facility https://www.bpf.eu/

Afbeelding met teken, donker, voedsel, tekening

Automatisch gegenereerde beschrijving
BPF Bioproces Pilot Facility https://www.bpf.eu/

Afbeelding met voedsel

Automatisch gegenereerde beschrijving
VIC https://www.veenweiden.nl/

Afbeelding met tekst

Automatisch gegenereerde beschrijving
Louis Bolk instituut http://www.louisbolk.org/

Afbeelding met tekst

Automatisch gegenereerde beschrijving
Radboud universiteit https://www.ru.nl/

Afbeelding met tekening, teken

Automatisch gegenereerde beschrijving
Tauw https://www.tauw.nl

Planbureau voor de Leefomgeving https://www.pbl.nl/
Rabobank https://www.rabobank.nl/particulieren/
Afbeelding met klok, object, zitten, donker

Automatisch gegenereerde beschrijving
PPP Agro Advies https://ppp-agro.nl

LTO Noord https://www.ltonoord.nl
Afbeelding met tekst

Automatisch gegenereerde beschrijving
Landschap Noord Holland https://www.landschapnoordholland.nl/

The Gold Standard https://www.goldstandard.org/

Wetlands International https://www.wetlands.org/

Afbeelding met tekst

Automatisch gegenereerde beschrijving
KCAF https://www.kcaf.nl/

Utrecht West https://www.utrecht-west.com