March 1, 2021

Coaching IBOR Bodemdalingproof bij bestaande bouw en nieuwbouw

Uit onderzoek blijkt dat het voor ambtenaren lastig is om de aanpak van bodemdaling en de beschikbare kennisbouwstenen te verankeren in beleid en doorwerking daarvan te realiseren binnen de verschillende afdelingen en vakdisciplines van de organisatie. Deze deelexpeditie richt zich daarom op het opzetten van een coachingstraject. Vervolgens zal dit traject bij twee gemeenten getest en geïmplementeerd worden. Op basis daarvan wordt er een standaard opgeleverd.

Op deze manier wordt het handelingsperspectief bij gemeenten geconcretiseerd. Het coachingstraject heeft tot doel heeft de aanpak van bodemdaling in beleid te verankeren – van strategie, tot financiering tot beheer en uitvoering.

Onderdelen van het coachingstraject zijn:

  • ontwikkelen van een infographic ‘hoe doe je bodemdaling’;
  • op een rij zetten van de verschillende stappen van beleidsverankering (waar, wie, wat, wanneer), welke afdelingen betrokken moeten worden (bv ook financiën, RO, diverse beheerders, projectleiders);
  • een checklist.

Deze Deelexpeditie wordt in 2021 opgestart in samenwerking met de Regio Deal Bodemdaling Groene Hart. Trekkers van de Deelexpeditie zijn Martine Coevert en Arend van Woerden.