1 maart 2021

Coaching IBOR Bodemdalingproof bij bestaande bouw en nieuwbouw

Deelexpeditie Coaching IBOR van start

In de deelexpeditie Coaching IBOR Bodemdalingproof wordt gewerkt aan een stappenplan dat tot doel heeft om de aanpak van bodemdaling in gemeentelijk beleid te verankeren: van strategie tot financiering tot beheer en uitvoering. De trekkers van deze deelexpeditie zijn Martine Coevert en Arend van Woerden. De deelexpeditie is in 2021 gestart in samenwerking met de Regio Deal Bodemdaling Groene Hart.

Er zijn al diverse tools beschikbaar die kunnen bijdragen tot een bodemdalingbestendige inrichting van het openbaar gebied. Uit onderzoek blijkt dat gemeenten baat hebben bij concrete handvatten bij het opstellen van beleid en het (verder) ontwikkelen van kennis over bodemdaling, aangezien dit kansen biedt voor kwaliteit en betaalbaarheid op lange termijn. In de deelexpeditie worden deze handvatten samen met het netwerk ontwikkeld.

Een aantal gemeenten is het al gelukt bodemdalingsbeleid te ontwikkelen en daar vervolg aan te geven of is daar momenteel mee bezig (bijvoorbeeld Woerden, Gouda en Rotterdam). Aan de hand van die voorbeelden gaan we met een brede vertegenwoordiging uit het netwerk een aanpak ontwikkelen die ook voor andere gemeenten toe te passen is. Vervolgens gaan twee gemeenten met een gemengd team van projectleiders van (openbare) ruimte, beheerders en financiële experts het format testen. Dit kan aan de hand van een fictieve of bestaande casus. Ook wordt er gewerkt aan een Bibliotheek IBOR Coaching. Dat is een verzameling van verschillende bodemdalingsgerelateerde documenten, variërend van presentaties tot aan juridische documenten. Deze Bibliotheek dient als inspiratie voor gemeentes om bijvoorbeeld een Plan van Aanpak Bodemdaling te schrijven.

De volgende bijeenkomst van de deelexpeditie is op 16 maart 2022.