Melkveehouders uit veenweide na onderzoeksproject: “Voldoende kansen voor agrariërs in Veengebieden”

Een groep melkveehouders uit het Veenweidegebied rondom Woerden is samen aan de slag gegaan om te onderzoeken hoe hun toekomst in het gebied eruit kan zien. Provincie Utrecht heeft het project mogelijk gemaakt, samen met het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en gemeente Woerden. Er is gekeken naar oplossingen voor de dalende bodem in de regio. Read more about Melkveehouders uit veenweide na onderzoeksproject: “Voldoende kansen voor agrariërs in Veengebieden”[…]

De watervraag van groen (Wareco)

Veel dorpen en steden worden vergroend. Om gegronde redenen: kwalitatieve leefomgeving, schonere lucht, biodiversiteit, verkoeling. Ook het watersysteem profiteert: meer regenwater vasthouden, meer berging in de onverzadigde zone, meer grondwateraanvulling. Maar meer groen heeft ook een keerzijde voor het watersysteem met mogelijk hoge schadekosten tot gevolg. We hebben afgelopen jaren de effecten van bomen op Read more about De watervraag van groen (Wareco)[…]

Wat gebeurt er met Gouda als de zeespiegel stijgt.

Het oude centrum van Gouda is al eeuwen aan het zakken. De bodem daalt jaarlijks gemiddeld drie millimeter en op sommige plekken in Gouda zelfs tien millimeter per jaar. De gemeente heeft een plan om de overlast van de bodemdaling tegen te gaan, maar wat nou als de zeespiegel zes meter stijgt? Wat voor een gevolgen heeft Read more about Wat gebeurt er met Gouda als de zeespiegel stijgt.[…]

Online vragenlijst over bodemdaling

In Rijnlands gebied hebben we te maken met bodemdaling. Een groot deel van het Groene Hart bestaat uit veen. Veen is een grondlaag met veel water. Deze veenlaag wordt dunner door inklinking en afbraak. Dit leidt tot verdere bodemdaling.  Vanuit de Regio Deal is een enquête gemaakt over bodemdaling. Aan de hand van de ingevulde Read more about Online vragenlijst over bodemdaling[…]

Toolbox Bodemdaling in Steden

Bodemdaling in steden leidt tot complexe vraagstukken. Het project Toolbox Bodemdaling in Steden helpt professionals die werken aan oplossingen. We organiseren tot de zomer van 2022 bijeenkomsten, voeren onderzoek uit en ontwikkelen concrete Tools op 6 thema’s: Rechten&Plichten, Kosten&Baten, Aanpak&Dialoog, Onderzoek&Modellering, Eigendom&Riolering, Bodemdaling&Erfgoed. Geïnteresseerd? Bekijk de infographic en meld je aan voor één of meer thema’s: toolbox@gouda.nl Veel steden in Nederland hebben Read more about Toolbox Bodemdaling in Steden[…]