Toolbox bodemdaling in steden: aanpak riolering priveterrein

Hoe krijgen we de riolering op privéterrein in oude binnensteden op orde?Met de riolering en hemelwaterafvoer op privéterrein in oude binnensteden is vaak flink wat mis. Wie gaat daar wat aan doen? De eigenaren zijn daar zelf voor verantwoordelijk, maar de opgave is complex. Een oude binnenstad in niet recht en hoekig, en het stelsel Lees meer overToolbox bodemdaling in steden: aanpak riolering priveterrein[…]

Terugblik bijeenkomsten deelexpeditie Gebiedsprocessen

Op 21 maart was de eerste bijeenkomst van de deelexpeditie. Daarin is een compact college complexiteit en paradoxen gegeven. Ook zijn de deelnemers in twee rondes aan de slag gegaan met de ‘vingerafdruk’: Dit is een mindmap van alle vragen die uit de interviews met de deelnemers is gekomen. Ronde 1: Wat houdt de gebiedsprocesmanagers Lees meer overTerugblik bijeenkomsten deelexpeditie Gebiedsprocessen[…]

Trefpunt Regio Deal Bodemdaling Groene Hart

De Regio Deal bodemdaling Groene Hart met daarbinnen 28 projecten is al flink onderweg. Tot nu toe zijn in totaal acht projecten afgerond. Voor 2022 worden daar nog twaalf projecten bij. Voor de jaren 2023 en 2024 zijn dat nog vier voor elk jaar. Meer info: www.bodemdalingdebaas.nl.  Voor projectleiders binnen de Regio Deal worden bijeenkomsten georganiseerd Lees meer overTrefpunt Regio Deal Bodemdaling Groene Hart[…]

Terugblik bijeenkomsten deelexpeditie Broeikasgassen

De afgelopen maanden zijn er twee bijeenkomsten geweest van de Deelexpeditie Broeikasgassen Veenweiden, die het NKB organiseert in samenwerking met het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden geweest. Op 28 maart gingen we samen met de Radboud Universiteit Nijmegen (RUN) in op de metingen die de Radboud Universiteit uitvoert binnen het NOBV. Junior onderzoeker Tom Heuts en Reinder Lees meer overTerugblik bijeenkomsten deelexpeditie Broeikasgassen[…]

Terugblik NKB werksessie Actief Grondwaterpeilbeheer

Op 30 mei 2022 vond in het kader van de deelexpeditie actief grondwaterpeilbeheer een werksessie plaats over communicatie met bewoners. De werksessie was bedoeld voor gemeenten die bewoners informeren over Actief Grondwaterpeil-/DIT-systemen (drainage, infiltratie- en transportleidingen). In de werksessie werden twee vlogs getoond van bewoners. Deze bewoners vertelden over de informatie die zij van de gemeente mochten Lees meer overTerugblik NKB werksessie Actief Grondwaterpeilbeheer[…]

Roadshow Toolbox Bodemdaling

‘De Toolbox Bodemdaling in Steden komt naar u toe dit najaar!’ Onder dat motto organiseert het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen een roadshow langs gemeenten waar bodemdaling voor overlast zorgt in het bebouwd gebied. Met behulp van de tools uit de Toolbox en de deskundigen die deze ontwikkeld hebben helpen we bij de zoektocht naar een Lees meer overRoadshow Toolbox Bodemdaling[…]

Interview met Seleen Suidman

Natte teelten van waarde voor veenweiden en bouwsector. De kennis over de waarde van natte teelten, in dit geval lisdoddeteelt, neemt door de diverse pilots en uitkomsten ervan steeds verder toe. Maar welke organisaties houden zich hier o.a. mee bezig? We gaan hierover in gesprek met de contactpersoon van het project ‘Markt & Ketenvorming Natte Lees meer overInterview met Seleen Suidman[…]

Regionale Veenweidestrategie (RVS) Provincie Utrecht door PS vastgesteld

In het Klimaatakkoord (2019) is afgesproken om landelijk de uitstoot van broeikasgassen uit veenbodems in 2030 met één Megaton per jaar omlaag te brengen. Provincies hebben de regie gekregen om deze opgave vorm te geven. Er is met het Rijk afgesproken dat in een Regionale Veenweidestrategie wordt vastgelegd hoe de provincies dit doel samen met Lees meer overRegionale Veenweidestrategie (RVS) Provincie Utrecht door PS vastgesteld[…]

Nieuwe publicatie NKB: Standaard voor een ‘Actief grondwaterpeilbeheer’- systeem

Steeds meer locaties binnen bebouwd gebied ervaren overlast door te hoge en/of te lage grondwaterstanden. Klimaatverandering versterkt deze problematiek. Het goede nieuws is dat er handelingsperspectief is. Door een technisch eenvoudig systeem in de openbare ruimte aan te leggen kunnen de grondwaterstanden binnen bebouwd gebied beter worden beheerst. Het gaat om een ‘Actief grondwaterpeilbeheer’systeem (AGWP), Lees meer overNieuwe publicatie NKB: Standaard voor een ‘Actief grondwaterpeilbeheer’- systeem[…]