Coalitie Stevige Steden werkt aan ‘Nationaal plan bodemdaling bebouwd gebied’

De Coalitie Stevige Steden (CSS) zet de eerste stap om te komen tot een ‘Nationaal plan bodemdaling bebouwd gebied’. Veel schade in dorpen en steden kan worden voorkomen met een goed doordacht en programmatische omgang met bodemdaling in bebouwd gebied. In navolging van het Veenplan, waar een programmatische aanpak voor bodemdaling in het landelijk gebed is geformuleerd- maakt de CSS nu dan ook een start met het opstellen van een plan in het bebouwd gebied. Rekening houdend met bestaande initiatieven worden de inhoud en structuur van het plan bepaald. Ook wordt nu de tanden gezet in het formuleren van bodemdalingsdoelen in het bebouwd gebied. 

Binnen de Coalitie Stevige Steden hebben de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en het Platform Slappe Bodem (PSB) zich bereid verklaard dit traject te bekostigen. De resultaten zullen op het Nationaal Congres Bodemdaling worden gedeeld.

Het dalen van de bodem in stedelijk gebied is het gevolg van een complexe samenhang van omstandigheden die vaak z’n oorsprong al in het verre verleden heeft. Ingrijpen, bijsturen, herstellen en liever nog voorkomen van schade aan funderingen, openbare infrastructuur, openbaar groen en erfgoed is geen eenvoudige opgave en vraagt om een zorgvuldige analyse om tot een juiste strategie te komen. De verantwoordelijkheden voor de aanpak zijn nu vooral lokaal en regionaal belegd (respectievelijk gemeenten, woningeigenaren en waterschappen) maar om tot een ‘gamechanger’ en versnelling in de aanpak te komen is, zoals met het Veenplan voor het landelijk gebied ook is gebeurd, een nationale aanpak noodzakelijk. De CSS zet nu de volgende stappen:

  • een overzicht van bestaande plannen, programmering en pleidooien;
  • analyses van overlap, lacunes en verschillen tussen bestaande plannen;
  • overzicht van aanhaakmogelijkheden bij staand rijksbeleid en reeds uitgevoerde pilots en kennisprojecten op het gebied van bodemdaling in stedelijk gebied;
  • Scope, doelen en invulling van de CSS.

    Met de resultaten kan de CSS de het Nationaal plan bodemdaling in bebouwd gebied vlot trekken.Het project wordt uitgevoerd door de bedrijven Sweco en Welmoed Visser Adviseert. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Robert van Cleef (06-43048381 of: r.vancleef@kennisprogrammabodemdaling.nl )