Nieuwe KIWA-richtlijn aanleg van waterinfiltratiesystemen

Het aantal pilots met waterinfiltratiesystemen (onderwaterdrainage en drukdrainage) tegen veenafbraak neemt toe. Uit onderzoek op verschillende locaties is gebleken dat een correcte aanleg heel belangrijk is voor een juiste werking van de systemen. Daarin spelen verschillende factoren een rol: drainafstand, voorzieningen tegen bagger in buizen, aanlegmethode, et cetera. Daarom is op initiatief van het NKB door KIWA de richtlijn voor de aanleg van drainage aangevuld met richtlijnen voor veenweideinfiltratiesystemen. Deze herziening is tot stand gekomen met geld van de Provincie Utrecht, met de kennis van diverse experts en met hulp van mensen die in de praktijk betrokken zijn bij de aanleg. De richtlijn kan nu al gebruikt worden bij het opstellen van drainageplannen en bij aanbestedingen. Ook kunnen bedrijven zich op basis van deze richtlijn certificeren voor de aanleg van waterinfiltratiesystemen in veenweidengebieden. Hiermee hopen we te bewerkstelligen dat de infiltratiesystemen die aangelegd worden langdurig en goed functioneren. De mate waarin actieve en passieve waterinfiltratiesystemen, al dan niet in combinatie met aangepast slootpeilbeheer, broeikasgasemissies tegengaan is nog in onderzoek bij het NOBV.

Op 17 mei 2021 van 9.30-11.00 uur organiseerde het NKB in samenwerking met KIWA en de Provincie Utrecht hierover een webinar. In deze online bijeenkomst gingen we in op de factoren die van belang zijn voor een correcte aanleg. Daarnaast was er ruimte om vragen te stellen over de aanleg van waterinfiltratiesystemen. U kunt het webinar hier terugkijken en de presentaties teruglezen: Presentatie 1, Presentatie 2, Presentatie 3

De richtlijn kunt u hier vinden. Deze versie is vastgesteld maar wordt nog definitief gemaakt.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.