Factsheet Nieuwbouw op slappe bodem 2020

Dit document geeft een antwoord op de vraag vanuit het Convenant Klimaatadaptief Bouwen in Zuid-Holland naar verduidelijking en aanscherping van de eis met betrekking tot beheersing van bodemdaling in nieuwbouwprojecten op slappe bodem. Het document is samengesteld op basis van de inbreng en informatie van de deelnemers aan de deelexpeditie ‘Nieuwbouw op Slappe Bodem’. Daarmee is dit document een tussenstand van de huidige kennis over en perspectieven op het reguleren van bodemdaling bij nieuwbouwprojecten. 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.