Kunnen we Nederland met zeespiegelstijging en bodemdaling boven water houden?

Zonder waterbeheer zou Nederland voor een groot deel onder water staan. Waterbeheer is dus essentieel voor het leven in een laaggelegen delta als Nederland [1]. Nederland heeft een heel hoog waterveiligheidsniveau. Om dat te blijven behouden bij een stijgende zeespiegel en een voortgaande bodemdaling is in 2015 een adaptief plan gepubliceerd door het Deltaprogramma en wordt nu gewerkt aan de uitvoering daarvan.
Lees meer….

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.