Effect van vernatting op veenweidebedrijf Noord Holland

In het kader van het Innovatie Programma Veen (IPV) en het Kennis Basis programma ‘Veengebieden in nieuwe circulaire en klimaatpositieve productiesystemen’ zijn bedrijfsberekeningen uitgevoerd om het effect van vernatting op een veenweidebedrijf breed in beeld te brengen. Voor een melkveebedrijf op veengrond in Noord Holland zijn vernattingsmaatregelen (pompgestuurde onderwaterdrains, peilverhoging, greppelinfiltratie) en lisdoddeteelt vergeleken met een gangbare situatie (projectbedrijf IPV). De resultaten betreffen hydrologische, technische en economische uitkomsten voor een reeks van tien weerjaren. Lees meer….

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.