Geo-informatie

Is de verzamelde geo-informatie uit de Deelexpeditie Geo-informatie voor andere partijen in te zien?​

Lees verder

De Deelexpeditie Geo-informatie heeft zelf geen informatie verzameld. De deelexpeditie heeft data op meta-informatieniveau in kaart gebracht: welke info is er, waar is dit te vinden en voor wat voor toepassing wordt het gebruikt. Daarnaast is er vanuit de probleemgevallen gekeken wat voor informatie er nodig en relevant zou kunnen zijn en of dit soort informatie beschikbaar is. Er wel verschillende publieke sites met open data zoals PDOK https://bodemdalingskaart.nl/portal/index, Klimaat Effect Atlas https://www.klimaateffectatlas.nl/nl/, etc.)

Op wat voor een manier worden de hotspot-kaarten gedeeld? En worden deze kaarten aangevuld zodra extra gemeentelijk onderzoek is verricht?​

Lees verder
We zijn bezig om bodemdaling hotspot kaarten à 50 m detail te ontsluiten als indicator voor waar mogelijk zowel in stedelijk als landelijk gebied bodemdalingsproblemen zijn (à la de Klimaat Effect Atlas bodemdaling signaalkaart onder de droogte tab, https://www.klimaateffectatlas.nl/nl/).
Dit is echter beschikbaar over een periode van 4 à 5 jaar. Gezien de langjarige trends van bodemdaling (die gemiddeld varieert van 0 tot 1.5cm per jaar afhankelijk van de locatie) zou je eigenlijk meer jarendata willen hebben om betere hotspots te kunnen leveren, maar dit is al een goed begin. Vervolgens kunnen we advies geven hoe je gericht lokaal betere kwaliteit aan bodemdalingsgegevens kunt laten meten door andere satellieten (indien mogelijk ook uit verleden).
We zijn met een aantal gemeenten bezig om deze procedure eerst te toetsen en dan kijken of we dit advies breder kunnen neer zetten.

In PDOK is de meeste gedetailleerde bodemdalingskaart een grid van 2 km. Is er gedetailleerde data beschikbaar binnen het netwerk?

Lees verder
In de Klimaat Effect Atlas (https://www.klimaateffectatlas.nl/nl/) kan je onder de droogtestress tab kijken naar een meer gedetailleerde kaart. Echter het is een signaal- of indicatorkaart en deze geeft dus relatieve bodemdaling weer over een periode van slechts een paar jaar. Het laat zien of er in uw gebied bodemdalingsprocessen gaande zijn. Juist door lokaal verder in te zoomen kan men vanuit de praktijk tot diepere analyses komen of tot een beslissing komen om gerichte (satelliet)metingen te gaan doen met meer detail.

Is er meer gronddata nodig om satelietdata van bodemdaling te verbeteren, optimaliseren, of valideren, die bijvoorbeeld met behulp van citizen science methodieken kan worden verzameld?

Lees verder
Ja zeker, deze vorm van validatie is erg belangrijk. De satelliet gegevens moeten indicatief gezien worden als het gaat om bodemdaling. Het is ook belangrijk om te beseffen dat het een meetmoment is of een trend over een periode. Verschillende  factoren die kunnen leiden tot bodemdaling spelen een rol (soms zelfs stijging),  zoals bijvoorbeeld het (grond)waterpeilbeheer.

Wat kun je als individu doen met de Geo-informatie, als die publiek beschikbaar is?

Lees verder

Het hangt van het probleem en het kennis niveau van de gebruiker af wat je ermee wil en vooral kan doen. Kijk eens naar https://www.klimaateffectatlas.nl/nl/. Daar kan je onder de droogte tab naar bodemdaling signaal kaarten (50m detail) kijken van Nederland.
Bij het kopen van een huis kan het bijvoorbeeld interessant zijn om je omgeving goed te scannen. Op wat voor type ondergrond staat het huis, is het een monument, is er sprake van bodemdaling in het gebied, etc. Veel algemene kaarten kunnen ingezien worden op PDOK, via de provinciale websites en/of gemeentelijke websites als het gaat om geplande werkzaamheden of ruimtelijke ontwikkelingen.