Welkom bij het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling

Nationaal Congres Bodemdaling

Op 18-11 is er weer een Nationaal Congres Bodemdaling. Kijk hier voor meer informatie en aanmelden.
Op 18 november 2021 aanstaande vindt het jaarlijkse Nationaal Congres Bodemdaling van het Platform Slappe Bodem plaats. Het NKB draagt vanuit de deelexpedities bij aan verschillende subsessies.

Factsheets deelexpedities

Bekijk hier de factsheets van de NKB-deelexpedities en de Deltafacts.
Deelexpedities zijn communities of practice waarin het NKB werkt aan het uitdiepen van uiteenlopende onderwerpen met betrekking tot bodemdaling en aan het opbouwen en verbinden van netwerken. Klik hier voor meer informatie over de deelexpedities.

Projecten en pilots

Alle projecten vindt u in het projectenoverzicht.
Het kennisprogramma biedt een overzicht van projecten die zich bezighouden met de problematiek rondom bodemdaling. Projecten in landelijk en stedelijk gebied en projecten in kleine kernen komen aanbod.

5 oktober: Webinar Lisdoddeteelt

Klik hier om dit webinar terug te kijken.
De afgelopen jaren zijn er diverse onderzoeken gedaan naar de teelt van lisdodde als maatregel tegen bodemdaling en broeikasgasemissie uit veenweiden. Maar wat weten we op dit moment eigenlijk al over lisdoddeteelt in Nederland en wat weten we nog niet?

@NKBodemdaling