May 25, 2020

Q&A

De belangrijkste vragen gesteld aan het NKB, worden in de Q&A per onderdeel toegelicht. De vragen zijn gecategoriseerd onder verschillende thema’s:

Bekijk ook de STOWA Deltafact Bodemdaling.

Heeft u een vraag die nog niet in onze Q&A staat?
Stuur deze dan naar info@kennisprogrammabodemdaling.nl