July 12, 2018

Projectenlijst

Hieronder vindt u een overzicht van de in het kennisprogramma verzamelde projecten rondom bodemdaling. Dit overzicht is gemaakt in 2018 en aangevuld in 2019.

Door op de titel van een project te klikken, kunt u de bijbehorende factsheet downloaden. In de factsheet staat een korte beschrijving van het project, de beoogde resultaten, de deelnemers en de doelgroep. Ook wordt een indicatie gegeven van de financiën en de looptijd.

Mist u uw project, zijn er al resultaten die nog niet in de factsheet staan of heeft u andere opmerkingen? Laat het ons weten, wij zijn continu bezig de projectenlijst actueel te houden.

 

ProjectOnderwerpLandelijk/stedelijkTrefwoordTrefwoordTrefwoordTrefwoord
Actief grondwaterpeilbeheer stedelijk gebiedFunderingenStedelijkFunderingenHouten heipalen
Argonautenstraat AmsterdamFunderingenStedelijkFunderingenDIT-rioolPaalrot
AtlantisBodemdalingLandelijk & stedelijkBodemdalingModelleren
Azollateelt als bedrijfseigen veevoerNatte teeltenLandelijkNatte teeltenGrote kroosvarenKringlooplandbouw
Bedrijvenproef Sturen met Grondwater Spengen OnderwaterdrainageLandelijkOnderwaterdrainageBroeikasgasDrukdrainage
Berekening broeikasgasemissies watergebiedsplannen AGV
BroeikasgasLandelijkBroeikasgasModellerenScenariostudie
Better Wetter Natte teeltenLandelijkNatte teeltenPaludicultuurMarkt en ketenvormingWaterkwaliteit
Biobased economyMarkt en ketenLandelijkNatte teeltenPaludicultuurMarkt en ketenvormingWaterkwaliteit
Bodemdalingsmodellen optimalisatieBodemdalingLandelijkBodembeheer
Boeren meten waterDuurzaam beheerLandelijkDuurzaam beheerWaterbeheer
CAOS - Climate Smart Agriculture on Organic SoilsOnderwaterdrainageLandelijkDuurzaam beheerWaterbeheer
Circulaire landbouw met gebaggerd sediment en organische reststromenBodemkwaliteitLandelijkNatte teeltenPaludicultuur
Coalitie Stevige Stad - GovernanceFunderingenStedelijkOnderwaterdrainage
Coalitie Stevige Stad op Slappe BodemFunderingenStedelijkFunderingen
Code Oranje stedelijkFunderingenStedelijkFunderingen
Cranberry teeltNatte teeltenLandelijkBodembeheerReststromenKlei opbrengen
Deskstudie naar effecten van Bodemkwaliteit op de veenoxidatieBodemkwaliteitLandelijkNatte teeltenCranberryOnkruidbestrijding
Deskstudie naar effecten van kunstmest op veenoxidatieBodemkwaliteitLandelijkBodembeheer
Effecten van onderwaterdrains in peilvak van polder Groot-Wilnis VinkeveenOnderwaterdrainageLandelijkOnderwaterdrainageModelleren
Fietspad met bindmiddelInfrastructuurLandelijkOnderwaterdrainageModelleren
Grondwater op peilFunderingenStedelijkFunderingenPaalrot Houten heipalen
Haalbaarheid drijvend bouwenFunderingenStedelijkFunderingen
Hydrologische en landbouwkundige effecten toepassing onderwaterdrains in polder ZeevangOnderwaterdrainageLandelijkFunderingen
Innovatie Programma Veen (IPV)Duurzaam beheerLandelijkDuurzaam beheer
Insar metingen bodemdalingBodemdalingStedelijkBodemdalingSatelliet
Kaderplan Bodemdaling Binnenstad StedelijkBodemdalingSatelliet
Ketens uit paludicultuurMarkt en ketenLandelijkMarkt en ketenLokale economiePaludiproducten
Klei voor behoud veen - carbon footprint LandelijkBodembeheerKlei opbrengen
Klei voor behoud veen – grondslag veen LandelijkBodembeheerKlei opbrengen
Klei voor behoud veen – klei naar veen LandelijkBodembeheerKlei opbrengen
Klei voor behoud veen – verkenning logistiek LandelijkBodembeheerKlei opbrengen
Klimaatslimme landbouwOnderwaterdrainageLandelijkBodembeheerKlei opbrengen
Knelpuntanalyse: watervraag van onderwaterdrainageOnderwaterdrainageLandelijkBodembeheerKlei opbrengen
Kosten en baten bodemdaling in stedelijk gebiedFunderingenStedelijkFunderingenMaatschappelijke kosten baten analyse
Kosten in beeldInfrastructuurStedelijkInfrastructuurInnovatieve opghoogtechniekenKosten-baten analyse
Living Lab Bodemdaling: GoudaFunderingenStedelijkFunderingen
Mais zonder kerende grondbewerkingBodemkwaliteitLandelijkFunderingen
Meetnetwerk bodemdaling & CO2BodemdalingLandelijkBodemdalingMeetnetwerk
MKBA WaternetBodemdalingLandelijkBodemdalingMeetnetwerk
Modelstudie Gouda boezemFunderingenStedelijkBodemdalingMeetnetwerk
Monitoring kanis en kamerikInfrastructuurStedelijkFunderingen
Monitoring zetting met satellietdataInfrastructuurStedelijkInfrastructuurSatellietInnovatieve opghoogtechnieken
Natte teelt MarickenlandNatte teeltenLandelijkInfrastructuurSatellietInnovatieve opghoogtechnieken
New Orleans subsidence BodemdalingStedelijkInfrastructuurSatellietInnovatieve opghoogtechnieken
Off-grid boerderijInfrastructuurLandelijkInfrastructuurVerkeersbewegingenWegbelastingTransport
Omhoog met het Veen - Ilperveld Natte teeltenLandelijkNatte teeltenVeenmosWaterkwaliteitBroeikasgas
Onderwaterdrainage FryslanOnderwaterdrainageLandelijkNatte teeltenVeenmosWaterkwaliteitBroeikasgas
Onderwaterdrainage Staphorst - RouveenOnderwaterdrainageLandelijkOnderwaterdrainageBroeikasgassenBodemdaling
Onderzoek naar een duurzaam beheer van het Wormer- en JisperveldDuurzaam beheerLandelijkDuurzaam beheerWaterkwaliteit
PeatwiseBroeikasgasLandelijkBroeikasgas
Pilot natte teelt AnkeveenNatte teeltenLandelijkNatte teeltenLisdodde
Pilots grondwatergestuurd peilbeheer door boerenDuurzaam beheerLandelijkDuurzaam beheerWaterbeheer
Places of HopeDuurzaam beheerLandelijkDuurzaam beheerWaterbeheer
Praktijkproef onderwaterdrains Wormer en JisperveldOnderwaterdrainageLandelijkOnderwaterdrainage
Praktijkproeven onderwaterdrainage FrieslandOnderwaterdrainageLandelijkOnderwaterdrainageNationaal meetnetwerkBroeikasgas
Precisiewatermanagement - onderzoek naar drukdrainage in ZegveldOnderwaterdrainageLandelijkOnderwaterdrainageOnderwaterdrainageDrukdrainage
Proefpolder Kringloop LandbouwDuurzaam beheerLandelijkOnderwaterdrainageOnderwaterdrainageDrukdrainage
Proeftuin de WelleOnderwaterdrainageLandelijkOnderwaterdrainageBoereninitiatief
Proeftuin Natura2000 VeenweidenDuurzaam beheerLandelijkOnderwaterdrainageBoereninitiatief
Proefvakken lichtgewicht materialen KamerikInfrastructuurStedelijkInfrastructuurMonitoringInnovatieve opghoogtechnieken
Project Bodem APKBodemkwaliteitLandelijkMarkt en ketenLisdodde
Project CINDERELLA Natte teeltenLandelijkMarkt en ketenLisdodde
Project Re:PeatBodemdalingLandelijkBodemdalingModelleren
Project RECARE OnderwaterdrainageLandelijkOnderwaterdrainage
Project SchuimglasInfrastructuurLandelijkInfrastructuurVersteviging infrastructuurInnovatieve opghoogtechnieken
Project Spaarwater OnderwaterdrainageLandelijkOnderwaterdrainage
Projecten duurzaam bodembeheerBodemkwaliteitLandelijkOnderwaterdrainage
Reconstructie omgeving Montfoortlaan Hazerswoude-dorpStedelijkInfrastructuurVersteviging infrastructuurInnovatieve opghoogtechnieken
Risicokaart bodemopbarsting door veenoxidatie Provincie Zuid-HollandBodemdalingLandelijkBodemdaling
Scenariostudie Kaderplan Bodemdaling Binnenstad GoudaFunderingenStedelijkFunderingenModelleren
Sleutelprocessen voor AzollaNatte teeltenLandelijkFunderingenModelleren
Sturen op CO2 en draagkrachtOnderwaterdrainageLandelijkOnderwaterdrainageBroeikasgasDrukdrainage
Tiny cabin & picknicktafel van lisdoddeMarkt en ketenLandelijkOnderwaterdrainageBroeikasgasDrukdrainage
Toekomstbestendige polder Lange WeideOnderwaterdrainageLandelijkOnderwaterdrainageNationaal meetnetwerkBoeren initiatiefBroeikasgas
UP project: Bekostiging bodemdalingBekostigingLandelijkBodemdalingMaatschappelijke kosten baten analyse
Factsheet UP project: Governance
Rapportage UP project: Governance
GovernanceStedelijkBodemdalingMaatschappelijke kosten baten analyse
UP project: Natte teeltenNatte teeltenLandelijkBodemdalingMaatschappelijke kosten baten analyse
Valuta voor Veen FrieslandMarkt en ketenLandelijkMarkt en ketenCO2-bankCarbon credits
Valuta voor veen UtrechtMarkt en ketenLandelijkMarkt en ketenCO2-bankCarbon credits
Valuta voor veen Zuid-HollandMarkt en ketenLandelijkMarkt en ketenCO2-bankCarbon credits
Veen, Voer en VerderNatte teeltenLandelijkNatte teeltenLisdodde
VeencompactiecurveBodemdalingLandelijkNatte teeltenLisdodde
Veenverrijking met klei - verkenning logistiekBodemkwaliteitLandelijkNatte teeltenLisdodde
Veenweide in bewegingInfrastructuurLandelijkInfrastructuurGebiedsproces
Veldonderzoek effecten bodemmaatregelen op veenoxidatie LandelijkInfrastructuurGebiedsproces
Zonneweides en bodemdalingMarkt en ketenLandelijkInfrastructuurInnovatieve opghoogtechnieken
Combineren LCC en GREX in nieuwbouwontwikkelingenNieuwbouwStedelijkRegio DealLCCGREX
Haalbaarheidsonderzoek MassastabilisatieFunderingenStedelijkRegio DealInnovatieve ophoogtechnieken
Levensduur EPSInnovatieve opghoogtechniekenStedelijkRegio DealEPS
Nationaal Kennis- en belevingscentrum BodemdalingBewustwordingStedelijkRegio DealKennisdeling
Reconstructie openbare ruimteInnovatieve opghoogtechniekenStedelijkOpenbare ruimteInSARSatellietdata
Toolbox bodemdaling Historische BinnenstedenFunderingenStedelijkRegio DealHouten heipalen
Verbetering handelingsperspectief particuliere huiseigenaarFunderingenStedelijkRegio DealKennisdeling
Drijvend Bouwen 2.0FunderingenStedelijkRegio DealDrijvend Bouwen
Mobiel Informatiecentrum BodemdalingBewustwordingStedelijkRegio DealKennisdeling
Weg op palen in Diemen: 80 jaar ervaringFunderingenStedelijkOnderhoudInfrastructuur
Convenant Kabels en leidingen in het Groene HartAnder bestekStedelijkRegio DealInfrastructuur
DNA van de stadKennisontwikkelingStedelijkKlimaatadaptatieKennisontwikkeling
Project MycobaseInnovatieve opghoogtechniekenStedelijkRegio DealInnovatieve ophoogtechnieken
Groene Hart Regio Informatievoorziening BodembewegingBewustwordingStedelijkRegio DealKennisdeling
Bodemdaling in Kaart en Kijken in de BodemKennisontwikkelingStedelijkRegio DealKennisontwikkeling
Het voorspellen van bodemdaling en een nieuw ondergrondmodel voor het Groene HartKennisontwikkelingStedelijkRegio DealKennisontwikkeling
Stimuleringsregeling Klimaatadaptief inrichtenGrondwaterpeilStedelijkKlimaatadaptatieGrondwater
Periodiek ophogen RotterdamInnovatieve opghoogtechniekenStedelijkOpenbare ruimteInnovatieve ophoogtechnieken
Bouw- en woonrijp maken LeonidasInnovatieve opghoogtechniekenStedelijkNieuwbouwInnovatieve ophoogtechnieken
Pilot Schuimglas KerkwegInnovatieve opghoogtechniekenStedelijkSchuimglasInnovatieve ophoogtechnieken
Pilot TakkenbossenInnovatieve opghoogtechniekenStedelijkInfrastructuurInnovatieve ophoogtechnieken
Infiltratie- en drainageleidingen in SchiedamGrondwaterpeilStedelijkInfiltratieGrondwaterDrainage
Uitbreiding en monitoring van proefvakkenInfrastructuurStedelijkRegio DealKennisontwikkelingMonitoring
Afgraven veen in BoskoopInnovatieve opghoogtechniekenStedelijkAfgravenNieuwbouw
Factsheet natte teelten (Deelexpeditie 2018) Natte TeeltenLandelijkDeelexpeditiePaludicultuur
Factsheet onderwater- en drukdrainage (Deelexpeditie 2018) Onderwater- en drukdrainageLandelijkDeelexpeditieOnderwaterdrainageDrukdrainageDrainage infiltratie systeem
Factsheet innovatieve ophoogtechnieken (Deelexpeditie 2018) Innovatieve opghoogtechniekenStedelijkDeelexpeditieInnovatieve ophoogtechnieken
Graven in het veen - Analyse projectendatabase NKB - Corne LugtenburgProject analyseLandelijkAnalyseProjecten6M
NKB Projectenanalyse stedelijk gebied 2019 - Job CorverProject analyseStedelijkAnalyseProjecten6M
Effecten van onderwaterdrainage op de regionale watervraagWatervraagLandelijkGrondwaterOnderwaterdrainageWatervraag
Landelijk meetprogramma broeikasgassen uit veenBroeikasgasLandelijkLandelijk meetprogramma
Onderzoek
Maatregelen