July 12, 2018

Projectenlijst

Hieronder vindt u een overzicht van de in het kennisprogramma verzamelde projecten rondom bodemdaling. Dit overzicht is gemaakt in 2018Door op de titel van een project te klikken, kunt u een factsheet downloaden. In de factsheet staaat een korte beschrijving van het project, de beoogde resultaten, de deelnemers en de doelgroep. Ook wordt een indicatie gegeven van de financiën en de looptijd.

 

ProjectOnderwerpStatusLandelijk/stedelijkTrefwoordTrefwoordTrefwoord
Actief grondwaterpeilbeheer stedelijk gebiedFunderingenLopendStedelijkHouten heipalen
Argonautenstraat AmsterdamFunderingenLopendStedelijkDIT-rioolPaalrot
AtlantisBodemdalingLopendLandelijk & stedelijkModelleren
Azollateelt als bedrijfseigen veevoerNatte teeltenLopendLandelijkGrote kroosvarenKringlooplandbouw
Bedrijfstechnisch, -economisch onderzoek - deelprogramma IPVDuurzaam beheerLopendLandelijkGrote kroosvarenKringlooplandbouw
Bedrijvenproef Sturen met Grondwater Spengen OnderwaterdrainageLopendLandelijkBroeikasgasDrukdrainage
Berekening broeikasgasemissies watergebiedsplannen AGVBroeikasgasAfgerondLandelijkModellerenScenariostudie
Better Wetter Natte teeltenLopendLandelijkPaludicultuurMarkt en ketenvormingWaterkwaliteit
Biobased economyMarkt en ketenLopendLandelijkPaludicultuurMarkt en ketenvormingWaterkwaliteit
Bodemdalingsmodellen optimalisatieBodemdalingStartfaseLandelijk
Boeren meten waterDuurzaam beheerLopendLandelijkWaterbeheer
CAOS - Climate Smart Agriculture on Organic SoilsOnderwaterdrainageLopendLandelijkWaterbeheer
Circulaire landbouw met gebaggerd sediment en organische reststromenBodemkwaliteitAfgerondLandelijkPaludicultuur
Coalitie Stevige Stad - GovernanceFunderingenAfgerondLandelijk
Coalitie Stevige Stad op Slappe BodemFunderingenLopendStedelijk
Code Oranje stedelijkFunderingenLopendStedelijk
Cranberry teeltNatte teeltenVoorbereidingLandelijkReststromenKlei opbrengen
Deskstudie naar effecten van Bodemkwaliteit op de veenoxidatieBodemkwaliteitLopendLandelijkCranberryOnkruidbestrijding
Deskstudie naar effecten van kunstmest op veenoxidatieBodemkwaliteitLopendLandelijk
Effecten van onderwaterdrains in peilvak van polder Groot-Wilnis VinkeveenOnderwaterdrainageAfgerondLandelijkModelleren
Fietspad met bindmiddelInfrastructuurAfgerondLandelijkModelleren
Grondslag veenBodemkwaliteit0Stedelijk
Grondwater op peilFunderingen0StedelijkPaalrot Houten heipalen
Haalbaarheid drijvend bouwenFunderingenLopendStedelijk
Hydrologische en landbouwkundige effecten toepassing onderwaterdrains in polder ZeevangOnderwaterdrainageLopendStedelijk
Innovatie Programma Veen (IPV)Duurzaam beheerLopendLandelijk
Insar metingen bodemdalingBodemdaling0StedelijkSatelliet
Kaderplan Bodemdaling Binnenstad 0StedelijkSatelliet
Ketens uit paludicultuurMarkt en ketenVoorbereidingLandelijkLokale economiePaludiproducten
Klei naar veenBodemkwaliteitVoorbereidingLandelijkLokale economiePaludiproducten
Klei voor behoud veen - carbon footprint VoorbereidingLandelijkKlei opbrengen
Klei voor behoud veen – grondslag veen VoorbereidingLandelijkKlei opbrengen
Klei voor behoud veen – klei naar veen VoorbereidingLandelijkKlei opbrengen
Klei voor behoud veen – verkenning logistiek VoorbereidingLandelijkKlei opbrengen
Klimaatslimme landbouwOnderwaterdrainageVoorbereidingLandelijkKlei opbrengen
Knelpuntanalyse: watervraag van onderwaterdrainageOnderwaterdrainageVoorbereidingLandelijkKlei opbrengen
Kosten en baten bodemdaling in stedelijk gebiedFunderingenLopendStedelijkMaatschappelijke kosten baten analyse
Kosten in beeldInfrastructuurAfgerondStedelijkLichte ophoogmaterialenKosten-baten analyse
Living Lab Bodemdaling: GoudaFunderingenLopendStedelijk
Mais zonder kerende grondbewerkingBodemkwaliteitLopendStedelijk
Markt- en ketenontwikkeling - deelprogramma IPVDuurzaam beheerLopendLandelijk
Meetnetwerk bodemdaling & CO2BodemdalingVoorbereidingLandelijkMeetnetwerk
MKBA WaternetBodemdalingVoorbereidingLandelijkMeetnetwerk
Modelstudie Gouda boezemFunderingenVoorbereidingLandelijkMeetnetwerk
Monitoring kanis en kamerikInfrastructuurStartfaseStedelijk
Monitoring zetting met satellietdataInfrastructuurLopendStedelijkSatellietLichte ophoogmaterialen
Natte teelt MarickenlandNatte teeltenLopendStedelijkSatellietLichte ophoogmaterialen
New Orleans subsidence BodemdalingLopendStedelijkSatellietLichte ophoogmaterialen
Off-grid boerderijInfrastructuurAfgerondLandelijkVerkeersbewegingenWegbelastingTransport
Omhoog met het VeenNatte teeltenAfgerondLandelijkVeenmosWaterkwaliteitBroeikasgas
Onderwaterdrainage FryslanOnderwaterdrainageAfgerondLandelijkVeenmosWaterkwaliteitBroeikasgas
Onderwaterdrainage StaphorstOnderwaterdrainageAfgerondLandelijk
Onderzoek Bodem en Water - deelprogramma IPVDuurzaam beheerStartfaseLandelijkNationaal meetnetwerk
Onderzoek naar een duurzaam beheer van het Wormer- en JisperveldDuurzaam beheerAfgerondLandelijkWaterkwaliteit
Onderzoek Natuur en Landschap - deelprogramma IPVDuurzaam beheerAfgerondLandelijkWaterkwaliteit
Paludicultuur - deelprogramma IPVDuurzaam beheerLopendLandelijk & stedelijkModellerenAtlantis
PeatwiseBroeikasgasLopendLandelijk
Pilot natte teelt AnkeveenNatte teeltenVoorbereidingLandelijkLisdodde
Pilots grondwatergestuurd peilbeheer door boerenDuurzaam beheerLopendLandelijkWaterbeheer
Places of HopeDuurzaam beheerLopendLandelijkWaterbeheer
Praktijkproef onderwaterdrains Wormer en JisperveldOnderwaterdrainageAfgerondLandelijk
Praktijkproeven onderwaterdrainage FrieslandOnderwaterdrainageLopendLandelijkNationaal meetnetwerkBroeikasgas
Precisiewatermanagement - onderzoek naar drukdrainage in ZegveldOnderwaterdrainageAfgerondLandelijkOnderwaterdrainageDrukdrainage
Proefpolder Kringloop LandbouwDuurzaam beheerAfgerondLandelijkOnderwaterdrainageDrukdrainage
Proeftuin de WelleOnderwaterdrainageLopendLandelijkBoereninitiatief
Proeftuin Natura2000 VeenweidenDuurzaam beheerLopendLandelijkBoereninitiatief
Proefvakken lichtgewicht materialen KamerikInfrastructuurLopendStedelijkMonitoringLichte ophoogmaterialen
Project Bodem APKBodemkwaliteitVoorbereidingLandelijkLisdodde
Project CINDERELLA Natte teeltenVoorbereidingLandelijkLisdodde
Project Re:PeatBodemdalingLopendLandelijkModelleren
Project RECARE OnderwaterdrainageAfgerondLandelijk
Project SchuimglasInfrastructuurAfgerondLandelijk
Project Spaarwater OnderwaterdrainageAfgerondLandelijk
Projecten duurzaam bodembeheerBodemkwaliteitAfgerondLandelijk
Reconstructie omgeving Montfoortlaan Hazerswoude-dorpLopendStedelijkVersteviging infrastructuurLichte ophoogmaterialen
Risicokaart bodemopbarsting door veenoxidatie Provincie Zuid-HollandBodemdalingLopendLandelijk
Scenariostudie Kaderplan Bodemdaling Binnenstad GoudaFunderingen0StedelijkModelleren
Sleutelprocessen voor AzollaNatte teelten0StedelijkModelleren
Sturen op CO2 en draagkrachtOnderwaterdrainageStartfaseLandelijkBroeikasgasDrukdrainage
Tiny cabin & picknicktafel van lisdoddeMarkt en ketenStartfaseLandelijkBroeikasgasDrukdrainage
Toekomstbestendige polder Lange WeideOnderwaterdrainageLopendLandelijkNationaal meetnetwerkBoeren initiatiefBroeikasgas
UP project: Bekostiging bodemdalingAfgerondLandelijkMaatschappelijke kosten baten analyse
UP project: GovernanceAfgerondLandelijkMaatschappelijke kosten baten analyse
UP project: Natte teeltenNatte teeltenAfgerondLandelijkMaatschappelijke kosten baten analyse
Valuta voor Veen FrieslandMarkt en ketenVoorbereidingLandelijkCO2-bankCarbon credits
Valuta voor veen UtrechtMarkt en ketenVoorbereidingLandelijkCO2-bankCarbon credits
Valuta voor veen Zuid-HollandMarkt en ketenLopendLandelijkCO2-bankCarbon credits
Veen, Voer en VerderNatte teeltenLopendLandelijkLisdodde
VeencompactiecurveBodemdalingLopendLandelijkLisdodde
Veenverrijking met klei - verkenning logistiekBodemkwaliteitLopendLandelijkLisdodde
Veenweide in bewegingInfrastructuurStartfaseLandelijkGebiedsproces
Veeteelt met een veranderend peil - deelprogramma IPVDuurzaam beheerStartfaseLandelijkGebiedsproces
Veldonderzoek effecten bodemmaatregelen op veenoxidatie StartfaseLandelijkGebiedsproces
Zonneweides en bodemdalingMarkt en ketenLopendStedelijkLichte ophoogmaterialen
Analyse projectendatabaseStedelijk en Landelijk