July 12, 2018

Projectenlijst

Hieronder vindt u een overzicht van de in het kennisprogramma verzamelde projecten rondom bodemdaling. Dit overzicht is gemaakt in 2018 en aangevuld in 2019.

Door op de titel van een project te klikken, kunt u de bijbehorende factsheet downloaden. In de factsheet staat een korte beschrijving van het project, de beoogde resultaten, de deelnemers en de doelgroep. Ook wordt een indicatie gegeven van de financiën en de looptijd.

 

ProjectOnderwerpLandelijk/stedelijkTrefwoordTrefwoordTrefwoordTrefwoord 
Actief grondwaterpeilbeheer stedelijk gebiedFunderingenStedelijkFunderingenHouten heipalen
Argonautenstraat AmsterdamFunderingenStedelijkFunderingenDIT-rioolPaalrot
AtlantisBodemdalingLandelijk & stedelijkBodemdalingModelleren
Azollateelt als bedrijfseigen veevoerNatte teeltenLandelijkNatte teeltenGrote kroosvarenKringlooplandbouw
Bedrijvenproef Sturen met Grondwater Spengen OnderwaterdrainageLandelijkOnderwaterdrainageBroeikasgasDrukdrainage
Berekening broeikasgasemissies watergebiedsplannen AGVBroeikasgasLandelijkBroeikasgasModellerenScenariostudie
Better Wetter Natte teeltenLandelijkNatte teeltenPaludicultuurMarkt en ketenvormingWaterkwaliteit
Biobased economyMarkt en ketenLandelijkNatte teeltenPaludicultuurMarkt en ketenvormingWaterkwaliteit
Bodemdalingsmodellen optimalisatieBodemdalingLandelijkBodembeheer
Boeren meten waterDuurzaam beheerLandelijkDuurzaam beheerWaterbeheer
CAOS - Climate Smart Agriculture on Organic SoilsOnderwaterdrainageLandelijkDuurzaam beheerWaterbeheer
Circulaire landbouw met gebaggerd sediment en organische reststromenBodemkwaliteitLandelijkNatte teeltenPaludicultuur
Coalitie Stevige Stad - GovernanceFunderingenStedelijkOnderwaterdrainage
Coalitie Stevige Stad op Slappe BodemFunderingenStedelijkFunderingen
Code Oranje stedelijkFunderingenStedelijkFunderingen
Cranberry teeltNatte teeltenLandelijkBodembeheerReststromenKlei opbrengen
Deskstudie naar effecten van Bodemkwaliteit op de veenoxidatieBodemkwaliteitLandelijkNatte teeltenCranberryOnkruidbestrijding
Deskstudie naar effecten van kunstmest op veenoxidatieBodemkwaliteitLandelijkBodembeheer
Effecten van onderwaterdrains in peilvak van polder Groot-Wilnis VinkeveenOnderwaterdrainageLandelijkOnderwaterdrainageModelleren
Fietspad met bindmiddelInfrastructuurLandelijkOnderwaterdrainageModelleren
Grondwater op peilFunderingenStedelijkFunderingenPaalrot Houten heipalen
Haalbaarheid drijvend bouwenFunderingenStedelijkFunderingen
Hydrologische en landbouwkundige effecten toepassing onderwaterdrains in polder ZeevangOnderwaterdrainageLandelijkFunderingen
Innovatie Programma Veen (IPV)Duurzaam beheerLandelijkDuurzaam beheer
Insar metingen bodemdalingBodemdalingStedelijkBodemdalingSatelliet
Kaderplan Bodemdaling Binnenstad StedelijkBodemdalingSatelliet
Ketens uit paludicultuurMarkt en ketenLandelijkMarkt en ketenLokale economiePaludiproducten
Klei voor behoud veen - carbon footprint LandelijkBodembeheerKlei opbrengen
Klei voor behoud veen – grondslag veen LandelijkBodembeheerKlei opbrengen
Klei voor behoud veen – klei naar veen LandelijkBodembeheerKlei opbrengen
Klei voor behoud veen – verkenning logistiek LandelijkBodembeheerKlei opbrengen
Klimaatslimme landbouwOnderwaterdrainageLandelijkBodembeheerKlei opbrengen
Knelpuntanalyse: watervraag van onderwaterdrainageOnderwaterdrainageLandelijkBodembeheerKlei opbrengen
Kosten en baten bodemdaling in stedelijk gebiedFunderingenStedelijkFunderingenMaatschappelijke kosten baten analyse
Kosten in beeldInfrastructuurStedelijkInfrastructuurLichte ophoogmaterialenKosten-baten analyse
Living Lab Bodemdaling: GoudaFunderingenStedelijkFunderingen
Mais zonder kerende grondbewerkingBodemkwaliteitLandelijkFunderingen
Meetnetwerk bodemdaling & CO2BodemdalingLandelijkBodemdalingMeetnetwerk
MKBA WaternetBodemdalingLandelijkBodemdalingMeetnetwerk
Modelstudie Gouda boezemFunderingenStedelijkBodemdalingMeetnetwerk
Monitoring kanis en kamerikInfrastructuurStedelijkFunderingen
Monitoring zetting met satellietdataInfrastructuurStedelijkInfrastructuurSatellietLichte ophoogmaterialen
Natte teelt MarickenlandNatte teeltenLandelijkInfrastructuurSatellietLichte ophoogmaterialen
New Orleans subsidence BodemdalingStedelijkInfrastructuurSatellietLichte ophoogmaterialen
Off-grid boerderijInfrastructuurLandelijkInfrastructuurVerkeersbewegingenWegbelastingTransport
Omhoog met het Veen - Ilperveld Natte teeltenLandelijkNatte teeltenVeenmosWaterkwaliteitBroeikasgas
Onderwaterdrainage FryslanOnderwaterdrainageLandelijkNatte teeltenVeenmosWaterkwaliteitBroeikasgas
Onderwaterdrainage Staphorst - RouveenOnderwaterdrainageLandelijkOnderwaterdrainageBroeikasgassenBodemdaling
Onderzoek naar een duurzaam beheer van het Wormer- en JisperveldDuurzaam beheerLandelijkDuurzaam beheerWaterkwaliteit
PeatwiseBroeikasgasLandelijkBroeikasgas
Pilot natte teelt AnkeveenNatte teeltenLandelijkNatte teeltenLisdodde
Pilots grondwatergestuurd peilbeheer door boerenDuurzaam beheerLandelijkDuurzaam beheerWaterbeheer
Places of HopeDuurzaam beheerLandelijkDuurzaam beheerWaterbeheer
Praktijkproef onderwaterdrains Wormer en JisperveldOnderwaterdrainageLandelijkOnderwaterdrainage
Praktijkproeven onderwaterdrainage FrieslandOnderwaterdrainageLandelijkOnderwaterdrainageNationaal meetnetwerkBroeikasgas
Precisiewatermanagement - onderzoek naar drukdrainage in ZegveldOnderwaterdrainageLandelijkOnderwaterdrainageOnderwaterdrainageDrukdrainage
Proefpolder Kringloop LandbouwDuurzaam beheerLandelijkOnderwaterdrainageOnderwaterdrainageDrukdrainage
Proeftuin de WelleOnderwaterdrainageLandelijkOnderwaterdrainageBoereninitiatief
Proeftuin Natura2000 VeenweidenDuurzaam beheerLandelijkOnderwaterdrainageBoereninitiatief
Proefvakken lichtgewicht materialen KamerikInfrastructuurStedelijkInfrastructuurMonitoringLichte ophoogmaterialen
Project Bodem APKBodemkwaliteitLandelijkMarkt en ketenLisdodde
Project CINDERELLA Natte teeltenLandelijkMarkt en ketenLisdodde
Project Re:PeatBodemdalingLandelijkBodemdalingModelleren
Project RECARE OnderwaterdrainageLandelijkOnderwaterdrainage
Project SchuimglasInfrastructuurLandelijkInfrastructuurVersteviging infrastructuurLichte ophoogmaterialen
Project Spaarwater OnderwaterdrainageLandelijkOnderwaterdrainage
Projecten duurzaam bodembeheerBodemkwaliteitLandelijkOnderwaterdrainage
Reconstructie omgeving Montfoortlaan Hazerswoude-dorpStedelijkInfrastructuurVersteviging infrastructuurLichte ophoogmaterialen
Risicokaart bodemopbarsting door veenoxidatie Provincie Zuid-HollandBodemdalingLandelijkBodemdaling
Scenariostudie Kaderplan Bodemdaling Binnenstad GoudaFunderingenStedelijkFunderingenModelleren
Sleutelprocessen voor AzollaNatte teeltenLandelijkFunderingenModelleren
Sturen op CO2 en draagkrachtOnderwaterdrainageLandelijkOnderwaterdrainageBroeikasgasDrukdrainage
Tiny cabin & picknicktafel van lisdoddeMarkt en ketenLandelijkOnderwaterdrainageBroeikasgasDrukdrainage
Toekomstbestendige polder Lange WeideOnderwaterdrainageLandelijkOnderwaterdrainageNationaal meetnetwerkBoeren initiatiefBroeikasgas
UP project: Bekostiging bodemdalingBekostigingLandelijkBodemdalingMaatschappelijke kosten baten analyse
Factsheet UP project: Governance
Rapportage UP project: Governance
GovernanceStedelijkBodemdalingMaatschappelijke kosten baten analyse
UP project: Natte teeltenNatte teeltenLandelijkBodemdalingMaatschappelijke kosten baten analyse
Valuta voor Veen FrieslandMarkt en ketenLandelijkMarkt en ketenCO2-bankCarbon credits
Valuta voor veen UtrechtMarkt en ketenLandelijkMarkt en ketenCO2-bankCarbon credits
Valuta voor veen Zuid-HollandMarkt en ketenLandelijkMarkt en ketenCO2-bankCarbon credits
Veen, Voer en VerderNatte teeltenLandelijkNatte teeltenLisdodde
VeencompactiecurveBodemdalingLandelijkNatte teeltenLisdodde
Veenverrijking met klei - verkenning logistiekBodemkwaliteitLandelijkNatte teeltenLisdodde
Veenweide in bewegingInfrastructuurLandelijkInfrastructuurGebiedsproces
Veldonderzoek effecten bodemmaatregelen op veenoxidatie LandelijkInfrastructuurGebiedsproces
Zonneweides en bodemdalingMarkt en ketenLandelijkInfrastructuurLichte ophoogmaterialen
Combineren LCC en GREX in nieuwbouwontwikkelingenAnder bestekIn opstartStedelijkLCCGREXRegio Deal
Haalbaarheidsonderzoek MassastabilisatieFunderingenIn opstartStedelijkInnovatieve ophoogtechniekenRegio Deal
Levensduur EPSLichte ophoogmaterialenIn opstartStedelijkEPSRegio Deal
Nationaal Kennis- en belevingscentrum BodemdalingBewustwordingIn opstartStedelijkKennisdelingRegio Deal
Reconstructie openbare ruimteLichte ophoogmaterialenLopendStedelijkInSAR
Toolbox bodemdaling Historische BinnenstedenFunderingenLopendStedelijkHouten heipalenRegio Deal
Verbetering handelingsperspectief particuliere huiseigenaarFunderingenIn opstartStedelijkKennisdelingRegio Deal
Drijvend Bouwen 2.0FunderingenIn opstartStedelijkDrijvend BouwenRegio Deal
Mobiel Informatiecentrum BodemdalingBewustwordingIn opstartStedelijkKennisdelingRegio Deal
Weg op palen in Diemen: 80 jaar ervaringFunderingenLopendStedelijkInfrastructuur
Convenant Kabels en leidingen in het Groene HartAnder bestekReserveStedelijkInfrastructuurRegio Deal
DNA van de stadKennisontwikkelingLopendStedelijkKennisontwikkeling
Project MycobaseLichte ophoogmaterialenReserveStedelijkInnovatieve ophoogtechniekenRegio Deal
Groene Hart Regio Informatievoorziening BodembewegingBewustwordingIn opstartStedelijkKennisdelingRegio Deal
Bodemdaling in Kaart en Kijken in de BodemKennisontwikkelingIn opstartStedelijkKennisontwikkelingRegio Deal
Het voorspellen van bodemdaling en een nieuw ondergrondmodel voor het Groene HartKennisontwikkelingIn opstartStedelijkKennisontwikkelingRegio Deal
Stimuleringsregeling Klimaatadaptief inrichtenGrondwaterpeilIn opstartStedelijkGrondwater
Periodiek ophogen RotterdamLichte ophoogmaterialenStedelijkInnovatieve ophoogtechnieken
Bouw- en woonrijp maken LeonidasLichte ophoogmaterialenLopendStedelijkInnovatieve ophoogtechnieken
Pilot Schuimglas KerkwegLichte ophoogmaterialenStedelijkInnovatieve ophoogtechnieken
Pilot TakkenbossenLichte ophoogmaterialenStedelijkInnovatieve ophoogtechnieken
Infiltratie- en drainageleidingen in SchiedamGrondwaterpeilStedelijkGrondwater
Uitbreiding en monitoring van proefvakkenKennisontwikkelingStedelijkKennisontwikkelingRegio Deal
Afgraven veen in BoskoopLichte ophoogmaterialenStedelijkInnovatieve ophoogtechnieken
Factsheet natte teelten (Deelexpeditie 2018) Natte TeeltenLandelijkPaludicultuurDeelexpeditie
Factsheet onderwater- en drukdrainage (Deelexpeditie 2018) Onderwater- en drukdrainageLandelijkOnderwaterdrainageDrukdrainageDrainage infiltratie systeemDeelexpeditie
Factsheet innovatieve ophoogtechnieken (Deelexpeditie 2018) Lichte ophoogmaterialenStedelijkInnovatieve ophoogtechniekenDeelexpeditie
Graven in het veen - Analyse projectendatabase NKB - Corne LugtenburgProject analyseLandelijkAnalyseprojecten6M
NKB Projectenanalyse stedelijk gebied 2019 - Job CorverProject analyseStedelijkAnalyseprojecten6M
Effecten van onderwaterdrainage op de regionale watervraagWatervraagAfgerondLandelijkOnderwaterdrainageWatervraagGrondwater
Landelijk meetprogramma broeikasgassen uit veenBroeikasgasLopendLandelijkOnderzoek
Maatregelen
Landelijk meetprogramma