February 10, 2017

Projecten

Het kennisprogramma heeft de afgelopen jaren geïnventariseerd welke lokale en regionale kennisprojecten er plaatsvinden of in ontwikkeling zijn. Deze inventarisatie heeft geresulteerd in de projectenlijst die een overzicht geeft van kennis rondom bodemdaling.  Dit overzicht draagt bij aan het verbinden van kennis en kennishouders te verbinden.

De projecten in deze projectenlijst zijn geanalyseerd om inzicht te vergroten in de samenhang van de projecten en om kennishiaten in kaart te brengen. Op basis van de analyse is ervoor gekozen een aantal onderwerpen in de vorm van deelexpedities verder uit te diepen. In 2018 is een start gemaakt met drie deelexpedities: natte teelten, onderwater- en drukdrainage en innovatieve ophoogtechnieken. In 2019 en 2020 zijn er verschillende nieuwe onderwerpen toegevoegd, te weten geo-informatie, broeikasgassen veenweiden, actief grondwaterpeilbeheer, nieuwbouw op slappe bodem en governance & economie van bodemdaling.

In de projectenlijst kunt u projecten sorteren op thema, onderwerp of trefwoord, of u kunt handmatig een zoekterm invoeren. De projecten zijn daarnaast voor bebouwd gebied en landelijk gebied ook per onderwerp te bekijken.

Een aantal keer per jaar lichten we een project uit op de pagina uitgelicht.