February 10, 2017

Projecten

Het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling werkt structureel en programmatisch aan het verbinden, versterken en ontwikkelen van kennis rondom bodemdaling.

Het NKB heeft in zich in 2017 ingezet om de verschillende lokale en regionale projecten op het snijvlak van klimaat, water en bodemdaling te inventariseren. Deze inventarisatie heeft een projectenlijst opgeleverd waarin meer dan 40 projecten worden beschreven. In 2018 zal de database worden geactualiseerd en maakt het NKB een analyse naar hoe de projecten onderling elkaar kunnen versterken. Met deze analyse leggen we ook de witte vlekken bloot.

Vier keer per jaar kiezen we twee projecten uit de projectenlijst om uit te lichten.