February 10, 2017

Projecten

Het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling werkt structureel en programmatisch aan het verbinden, versterken en ontwikkelen van kennis rondom bodemdaling.

Het NKB heeft in zich in 2017 ingezet om de verschillende lokale en regionale projecten op het snijvlak van klimaat, water en bodemdaling te inventariseren. Deze inventarisatie heeft een projectenlijst opgeleverd waarin meer dan 40 projecten worden beschreven. In 2018 is de database geactualiseerd en heeft het NKB een analyse uitgevoerd op deze database. Met deze analyse zijn onder andere de witte vlekken bloot gelegd (lees verder over de projectanalyse of download de rapportage).

Vier keer per jaar kiezen we twee projecten uit de projectenlijst om uit te lichten.