November 21, 2018

Projecten 2018

In 2018 heeft het nationaal kennisprogramma bodemdaling de projectenlijst geactualiseerd. Niet alleen zijn er vele projecten bijgekomen, ook zijn er resultaten beschikbaar van projecten die in 2017 al waren geïnventariseerd.

Hieronder is de geactualiseerd projectenlijst te bekijken. Deze lijst geeft de naam van het project en het globale onderwerp weer. Op dit moment zijn de factsheets van de projecten nog niet toegevoegd, deze zullen eind 2018 in de projectlijst verschijnen.

Heeft u vragen, neemt u dan contact met ons op via info@kennisprogrammabodemdaling.nl.

 

Naam projectOnderwerp     
Actief grondwaterpeilbeheer deltaprogrammaFunderingen
Argonautenstraat AmsterdamFunderingen
AtlantisBodemdaling
Azollateelt als bedrijfseigen veevoerNatte teelten
Bedrijfstechnisch, -economisch onderzoek - deelprogramma IPVDuurzaam beheer
Bedrijvenproef Sturen met Grondwater Spengen Onderwaterdrainage
Berekening broeikasgasemissies watergebiedsplannen AGVBroeikasgas
Better Wetter Natte teelten
Biobased economyMarkt en keten
Bodemdalingsmodellen optimalisatieBodemdaling
Boeren meten waterDuurzaam beheer
CAOS - Climate Smart Agriculture on Organic SoilsOnderwaterdrainage
Circulaire landbouw met gebaggerd sediment en organische reststromenBodemkwaliteit
Coalitie Stevige Stad - GovernanceFunderingen
Coalitie Stevige Stad op Slappe BodemFunderingen
Code Oranje stedelijkFunderingen
Cranberry teeltNatte teelten
Deskstudie naar effecten van Bodemkwaliteit op de veenoxidatieBodemkwaliteit
Deskstudie naar effecten van kunstmest op veenoxidatieBodemkwaliteit
Effecten van onderwaterdrains in peilvak 9
van polder Groot-Wilnis Vinkeveen
Onderwaterdrainage
Fietspad met bindmiddelInfrastructuur
Grondslag veenBodemkwaliteit
Grondwater op peilFunderingen
Haalbaarheid drijvend bouwenFunderingen
Hydrologische en landbouwkundige effecten toepassing onderwaterdrains in polder ZeevangOnderwaterdrainage
Innovatie Programma Veen (IPV)Duurzaam beheer
Insar metingen bodemdalingBodemdaling
Kaderplan Bodemdaling Binnenstad
Ketens uit paludicultuurMarkt en keten
Klei naar veenBodemkwaliteit
Klei voor behoud veen - carbon footprint
Klei voor behoud veen – grondslag veen
Klei voor behoud veen – klei naar veen
Klei voor behoud veen – verkenning logistiek
Klimaatslimme landbouwOnderwaterdrainage
Knelpuntanalyse: watervraag van onderwaterdrainageOnderwaterdrainage
Kosten en baten bodemdaling in stedelijk gebiedFunderingen
Kosten in beeldInfrastructuur
Living Lab Bodemdaling: GoudaFunderingen
Mais zonder kerende grondbewerkingBodemkwaliteit
Markt- en ketenontwikkeling - deelprogramma IPVDuurzaam beheer
Meetnetwerk bodemdaling & CO2Bodemdaling
MKBA WaternetBodemdaling
Modelstudie Gouda boezemFunderingen
Monitoring kanis en kamerikInfrastructuur
Monitoring zetting met satellietdataInfrastructuur
Natte teelt MarickenlandNatte teelten
New Orleans subsidence Bodemdaling
Off-grid boerderijInfrastructuur
Omhoog met het VeenNatte teelten
Onderwaterdrainage FryslanOnderwaterdrainage
Onderwaterdrainage StaphorstOnderwaterdrainage
Onderzoek Bodem en Water - deelprogramma IPVDuurzaam beheer
Onderzoek naar een duurzaam beheer van het Wormer- en JisperveldDuurzaam beheer
Onderzoek Natuur en Landschap - deelprogramma IPVDuurzaam beheer
Paludicultuur - deelprogramma IPVDuurzaam beheer
PeatwiseBroeikasgas
Pilot natte teelt AnkeveenNatte teelten
Pilots grondwatergestuurd peilbeheer door boerenDuurzaam beheer
Places of HopeDuurzaam beheer
Praktijkproef onderwaterdrains Wormer en JisperveldOnderwaterdrainage
Praktijkproeven onderwaterdrainage FrieslandOnderwaterdrainage
Precisiewatermanagement - onderzoek naar drukdrainage in ZegveldOnderwaterdrainage
Proefpolder Kringloop LandbouwDuurzaam beheer
Proeftuin de WelleOnderwaterdrainage
Proeftuin Natura2000 VeenweidenDuurzaam beheer
Proefvakken lichtgewicht materialen KamerikInfrastructuur
Project Bodem APKBodemkwaliteit
Project CINDERELLA Natte teelten
Project Re:PeatBodemdaling
Project RECARE Onderwaterdrainage
Project SchuimglasInfrastructuur
Project Spaarwater Onderwaterdrainage
Projecten duurzaam bodembeheerBodemkwaliteit
Reconstructie omgeving Montfoortlaan Hazerswoude-dorp
Risicokaart bodemopbarsting door veenoxidatie Provincie Zuid-HollandBodemdaling
Scenariostudie KBB GoudaFunderingen
Sleutelprocessen voor AzollaNatte teelten
Sturen op CO2 en draagkrachtOnderwaterdrainage
Tiny cabin & picknicktafel van lisdoddeMarkt en keten
Toekomstbestendige polder Lange WeideOnderwaterdrainage
UP project: Bekostiging bodemdaling
UP project: Governance
UP project: Natte teeltenNatte teelten
Valuta voor Veen FrieslandMarkt en keten
Valuta voor veen UtrechtMarkt en keten
Valuta voor veen Zuid-HollandMarkt en keten
Veen, Voer en VerderNatte teelten
VeencompactiecurveBodemdaling
Veenverrijking met klei - verkenning logistiekBodemkwaliteit
Veenweide in bewegingInfrastructuur
Veeteelt met een veranderend peil - deelprogramma IPVDuurzaam beheer
Veldonderzoek effecten bodemmaatregelen op veenoxidatie
Zonneweides en bodemdalingMarkt en keten
Project2OnderwerpStatusLandelijk/stedelijkTrefwoordTrefwoord3Trefwoord4
Combineren LCC en GREX in nieuwbouwontwikkelingenAnder bestekIn opstartStedelijkLCCGREXRegio Deal
Haalbaarheidsonderzoek MassastabilisatieFunderingenIn opstartStedelijkInnovatieve ophoogtechniekenRegio Deal
Levensduur EPSLichte ophoogmaterialenIn opstartStedelijkEPSRegio Deal
Nationaal Kennis- en belevingscentrum BodemdalingBewustwordingIn opstartStedelijkKennisdelingRegio Deal
Reconstructie openbare ruimteLichte ophoogmaterialenLopendStedelijkInSAR
Toolbox bodemdaling Historische BinnenstedenFunderingenLopendStedelijkHouten heipalenRegio Deal
Verbetering handelingsperspectief particuliere huiseigenaarFunderingenIn opstartStedelijkKennisdelingRegio Deal
Drijvend Bouwen 2.0FunderingenIn opstartStedelijkDrijvend BouwenRegio Deal
Mobiel Informatiecentrum BodemdalingBewustwordingIn opstartStedelijkKennisdelingRegio Deal
Weg op palen in Diemen: 80 jaar ervaringFunderingenLopendStedelijkInfrastructuur
Convenant Kabels en leidingen in het Groene HartAnder bestekReserveStedelijkInfrastructuurRegio Deal
DNA van de stadKennisontwikkelingLopendStedelijkKennisontwikkeling
Project MycobaseLichte ophoogmaterialenReserveStedelijkInnovatieve ophoogtechniekenRegio Deal
Groene Hart Regio Informatievoorziening BodembewegingBewustwordingIn opstartStedelijkKennisdelingRegio Deal
Bodemdaling in Kaart en Kijken in de BodemKennisontwikkelingIn opstartStedelijkKennisontwikkelingRegio Deal
Het voorspellen van bodemdaling en een nieuw ondergrondmodel voor het Groene HartKennisontwikkelingIn opstartStedelijkKennisontwikkelingRegio Deal
Stimuleringsregeling Klimaatadaptief inrichtenGrondwaterpeilIn opstartStedelijkGrondwater
Periodiek ophogen RotterdamLichte ophoogmaterialenStedelijkInnovatieve ophoogtechnieken
Bouw- en woonrijp maken LeonidasLichte ophoogmaterialenLopendStedelijkInnovatieve ophoogtechnieken
Pilot Schuimglas KerkwegLichte ophoogmaterialenStedelijkInnovatieve ophoogtechnieken
Pilot TakkenbossenLichte ophoogmaterialenStedelijkInnovatieve ophoogtechnieken
Infiltratie- en drainageleidingen in SchiedamGrondwaterpeilStedelijkGrondwater
Uitbreiding en monitoring van proefvakkenKennisontwikkelingStedelijkKennisontwikkelingRegio Deal
Afgraven veen in BoskoopLichte ophoogmaterialenStedelijkInnovatieve ophoogtechnieken