February 10, 2017

Netwerk

Het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling is mogelijk gemaakt dankzij verschillende financiers.  Daarnaast dragen nog vele andere partners bij aan het kennisprogramma. Alle betrokkenen bij de projecten spelen een cruciale rol voor het kennisprogramma omdat zij de dragers zijn van de kennisontwikkeling die de basis vormt voor het kennisprogramma.

 

Inzicht netwerk

Als aanvulling daarop is er een nieuw schema ontwikkeld dat inzicht geeft in: wat zijn overlegtafels, wat heeft tot doel kennis te ontwikkelen en wat zijn de grotere onderzoeksprogramma’s waarbinnen projecten worden uitgevoerd.
Een indeling blijft schematisch en is natuurlijk nooit helemaal volledig. In werkelijkheid zijn er ook programma’s met een sterke kennispoot en andersom. Maar dit schema gaat vast helpen sneller het pad te vinden naar degene die je nodig hebt. Of om je collega’s uit te leggen wie wat doet. En heb je wensen en/of verbeterpunten? Laat het ons gerust weten.

Klik op het schema om het te bekijken:

 

Partners NKB

Het NKB werkt samen met verschillende partners: