February 10, 2017

Partners

Het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling is mogelijk gemaakt dankzij verschillende financiers.  Daarnaast dragen nog vele andere partners bij aan het kennisprogramma. Alle betrokkenen bij de projecten spelen een cruciale rol voor het kennisprogramma omdat zij de dragers zijn van de kennisontwikkeling die de basis vormt voor het kennisprogramma.