July 6, 2018

Onderwaterdrainage

De deelexpeditie onderwaterdrainage richt zich op het delen van de kennis over onderwaterdrainage en drukdrainage voor overheden en gebruikers (boeren). De Deelexpeditie doet dat door het uitwisselen van ervaringen tussen verschillende pilots met onderwaterdrainage en drukdrainage en kennisbehoeften in beeld te brengen. Vragen die in de Deelexpeditie worden gesteld zijn bijvoorbeeld: hoe zorg je voor kwaliteitsborging, wat zijn de effecten van onderwaterdrainage op de bedrijfsvoering en broeikasgasemissies en hoe ontsluit je de bestaande kennis?

Lees hier meer over deze expeditie.

Trekker van deze Deelexpeditie is Erik Jansen

Resultaten 2018

De deelexpeditie 2018 heeft geresulteerd in een netwerk waarin verschillende partijen kennisdelen, kennishiaten definiƫren en kennis ontwikkelen. Dit resultaat is vastgelegd in een factsheet met veelgestelde vragen. De factsheet is hier te bekijken.

Deelexpeditie 2019

In 2019 zal deze deelexpeditie doorgaan. Mocht u meer informatie willen, neem dan contact op met Erik Jansen.