June 4, 2020

Nieuwbouw op slappe bodem

Martine Coevert (gemeente Rotterdam) en Wouter Smit (Provincie Zuid-Holland) namen het initiatief om te starten met de Deelexpeditie Nieuwbouw op slappe bodem. Er ligt een grote bouwopgave en een aanzienlijk deel hiervan zal op slappe bodem moeten plaatvinden. In het verlengde van het convenant Klimaatadaptief Bouwen wordt in deze deelexpeditie nagedacht over de eis(en) die ten aanzien van bodemdaling bij nieuwbouw kunnen worden afgesproken en welke maatregelen daarbij passen.

Trekkers van deze Deelexpeditie zijn Martine Coevert en Wouter Smit.

Voor het NKB webinar Bodemdaling in Beeld van 9 juni 2020 werd er een filmpje opgenomen waarin Martine Coevert en Wouter Smit uitleg geven over de deelexpeditie Nieuwbouw op Slappe bodem.