Bijeenkomsten NKB

Op 29 juni organiseerde het NKB samen met het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV) de online Deelexpeditie Broeikasgassen Veenweiden. Wat waren de onderwerpen in dit webinar? – Pui Mee Chan (Deelexpeditieleider / Programmaleider NOBV) gaf vanuit de studio een toelichting op de achtergrond en doelstellingen van het NOBV; – Gilles Erkens (Deltares / Trekker onderzoeksconsortium … Continue reading Bijeenkomsten NKB