October 15, 2018

Films en links

Klimaatslim boeren op veen, Netvlist aflevering 4

Landbouw hoort in de veenweiden. Dat vinden niet alleen de boeren zelf, maar ook de Gemeente Krimpenerwaard. Daarom werken ze samen aan waterinfiltratie in het gebied. In deze 4e aflevering van de serie Klimaatslim Boeren op Veen vertellen wethouder Jan Vente en melkveehouders John en Jolanda Benschop er meer over. Bekijk aflevering 4...

Klimaatslim boeren op veen, Netvlist aflevering 3

De aanleg van waterinfiltratie roept soms ook vragen op. Wat doet het en wat weten we er al van? In deze 3e aflevering van de serie Klimaatslim Boeren op Veen vertellen twee Vlistenaren wat zij er van vinden. En horen we van Piet Blanken, voorzitter van de Agrarische Natuurverenging Weidehof. Bekijk aflevering 3....

Klimaatslim boeren op veen, Netvlist aflevering 2

Door waterinfiltratie kan in droge tijden de bodem voldoende vochtig blijven en in natte periodes het teveel aan vocht worden afgevoerd. Bekijk aflevering 2....

Klimaatslim boeren op veen, Netvlist, aflevering 1

In de Lopiker- en Krimpenerwaard werken 21 melkveehouders aan minder bodemdaling en CO2 uitstoot. En zorgen ze voor een beter leefgebied voor weidevogels. Benieuwd hoe (en met wie) ze dat doen? Bekijk de 1e aflevering van de serie Klimaatslim Boeren op Veen, over waterinfiltratie in Vlist. Bekijk aflevering 1....

 

Waterlanders, uitzending VPRO 22 september 2019

De zeespiegel stijgt en de bodem zakt. Maar hoeveel blijft onzeker. Hoe gaan we om met de fundamentele onzekerheid omtrent de zeespiegelstijging? De aflevering van Tegenlicht op 22 september 2019 ging over bodemdaling.

Documentaire ‘Het zinkende land’ brengt problematiek veenbodemdaling in beeld

De hele documentaire kan u hier bekijken. Wilt u een hoge resolutie download, mail ons dan (info@kennisprogrammabodemdaling.nl).

Innovatieprogramma veen Noord Holland

Op 9 december 2018 zond het programma Ondernemend Nederland een aflevering uit over het Innovatieprogramma Veen Noord-Holland. Zowel de pompgestuurde onderwaterdrainage als de lisdoddeteelt komen in beeld. Kijk hier het programma terug!

We zijn aan het zakken, lied tijdens Nationaal Congres bodemdaling in november 2017

Singer-songwriter Barbara Breedijk sloot het Nationaal Congres Veenbodemdaling 'Heel Holland Zakt' op 9 november 2017 af met een lied over bodemdaling.
Luister en kijk mee

Film; Bewegen op slappe bodem

Met droge voeten leven op slappe bodem doen we al eeuwenlang. Op veen en op slappe klei. Het kunnen regelen van de hoogte van het grondwater (in het landelijk gebied) of van het maaiveld (in het bebouwde gebied) was daarvoor essentieel. Gaandeweg is deze mogelijkheid van aanpassen als normaal gezien. Het reguleren blijkt echter grenzen te hebben en die kondigt zich in sommige gebieden reeds aan. Wat nu? Er is niet één pasklare oplossing. Dus is het zoeken naar wat ter plekke wel kan. De uitdaging aan alle betrokkenen is: Bewegen op slappe bodem! 26-6-2016
Bekijk de film