October 15, 2018

Downloads

Gouda stevige stad

Gouda heeft een folder ontwikkeld waarin te lezen over de oorzaak en gevolgen van bodemdaling in Gouda en de bodemdalingsaanpak van Gouda. Meer informatie is te vinden op de website van Gouda.

Brochure Bodemdaling en Droogte - Rijkswaterstaat

De bodem vormt letterlijk het fundament van de netwerken die Rijkswaterstaat (RWS) beheert, zoals het hoofdwegennet. Verandering in het bodemsysteem kan tot ernstige schade leiden en zelfs tot het onderbreken van de netwerkfunctie. Een voorbeeld van een dergelijke verandering is bodemdaling. Bij periodes van droogte kan de bodem uitdrogen, dit kan resulteren in oxidatie van organisch materiaal en/of de fysieke compactie (verdichting door ontwatering) van de ondergrond. Bij het proces van oxidatie komen organische deeltjes door grondwaterstanddaling in contact met zuurstof en worden deze daarbij afgebroken. Het volume van de grond neemt dan af met daling tot gevolg. Beide processen leiden tot bodemdaling en dat kan schade als scheurvorming, verzakkingen en een onregelmatig wegdek veroorzaken aan de netwerken. De effecten van droogte op het bodemsysteem en daarmee op het wegennet is het onderwerp van deze Brochure.

Projecten schatkaart NKB

Ter gelegenheid van het Veenomeen is een projectenschatkaart gemaakt. Op deze schatkaart is te zien welke thema's terugkomen in de projectendatabase. Daarbij zijn een aantal projecten uitgelicht. Bekijk de schatkaart hier.

Documentaire ‘Het zinkende land’ brengt problematiek veenbodemdaling in beeld

De hele documentaire kan u hier bekijken. Wilt u een hoge resolutie download, mail ons dan (info@kennisprogrammabodemdaling.nl).