July 6, 2018

Innovatieve ophoogtechnieken

Overheden zoeken nieuwe, meer innovatieve methoden voor het ophogen of stabiliseren van infrastructuur. Slappe bodem leidt tot hoge kosten voor en een verminderde kwaliteit van boven- en ondergrondse infrastructuur en openbare ruimte. Steeds meer technieken dienen zich aan. Zo wordt gewerkt met lichte materialen, het in-situ stabiliseren of het afgraven van slappe bodem. Tegelijkertijd rijst de vraag of het juridisch kader innovaties toelaat. In deze Deelexpeditie is een netwerk gerealiseerd waarin de technieken en dit juridisch kader centraal staan.

Trekkers van deze Deelexpeditie zijn Bernd van den Berg en Arend van Woerden.

Resultaten 2018

De deelexpeditie 2018 heeft geresulteerd in een netwerk waarin verschillende partijen kennisdelen, kennishiaten definiƫren en kennis ontwikkelen. Dit resultaat is vastgelegd in een factsheet en twee overzichtstabellen: een tabel met factsheets over technieken en een tabel met een filter voor de technieken (een aangepaste beslisboom).

Deelexpeditie 2019

In 2019 zal deze deelexpeditie doorgaan. Mocht u meer informatie willen, neem dan contact op met Bernd van den Berg of Arend van Woerden.