July 6, 2018

Innovatieve ophoogtechnieken

Overheden zoeken nieuwe, meer innovatieve methoden voor het ophogen of stabiliseren van infrastructuur. Slappe bodem leidt tot hoge kosten voor en een verminderde kwaliteit van boven- en ondergrondse infrastructuur en openbare ruimte. Steeds meer technieken dienen zich aan. Zo wordt gewerkt met lichte materialen, het in-situ stabiliseren of het afgraven van slappe bodem. Tegelijkertijd rijst de vraag of het juridisch kader innovaties toelaat. In deze Deelexpeditie wordt een netwerk gerealiseerd waarin de technieken en dit juridisch kader centraal staan.

Trekkers van deze Deelexpeditie zijn Welmoed Visser en Robert van Cleef.

Tweede bijeenkomst

Op 29 augustus heeft de tweede bijeenkomst van de Deelexpeditie ‘innovatieve ophoogtechnieken’ plaatsgevonden. Het verslag van de bijeenkomst vindt u hier: Tweede bijeenkomst deelexpeditie Innovatieve ophoogtechnieken.

Eerste bijeenkomst

Op 13 juni heeft de startbijeenkomst van de Deelexpeditie ‘innovatieve ophoogtechnieken’ plaats gevonden. De deelexpeditie verdiept zich in de vraag hoe het handelingsperspectief van innovatieve ophoogtechnieken verder ontwikkeld kan worden. Gestart is met een gevarieerde groep van belanghebbenden. Het hele verslag vind u hier: Startbijeenkomst deelexpeditie Innovatieve ophoogtechnieken 13 juni.