July 6, 2018

Innovatieve ophoogtechnieken

Overheden zoeken nieuwe, meer innovatieve methoden voor het ophogen of stabiliseren van infrastructuur. Slappe bodem leidt tot hoge kosten voor en een verminderde kwaliteit van boven- en ondergrondse infrastructuur en openbare ruimte. Om dit tegen te gaan worden er steeds meer technieken voor ophogen of stabiliseren ontwikkeld. Zo wordt er gewerkt met lichte materialen, het in-situ stabiliseren of het afgraven van slappe bodem. Daarbij rijst de vraag of het juridisch kader innovaties toelaat. In deze Deelexpeditie is een netwerk gerealiseerd waarin de technieken en dit juridisch kader centraal staan.

Trekkers van deze Deelexpeditie zijn Bernd van den Berg en Arend van Woerden.

Deelexpeditie 16 september 2019

Op 16 september heeft de tweede bijeenkomst van de deelexpeditie plaatsgevonden, 27 deelnemers kwamen samen in Woerden. Het verslag vindt u hier.

Kennisexpeditie 2019

Na een korte presentatie over de doelen van de deelexpeditie zijn we met de aanwezigen interactief aan de slag gegaan met de vraag “Wat weerhoudt je ervan om bodemdalingsbestendig te werken bij het (her-)inrichten van de ruimte?” Hieruit kwamen interessante en nieuwe inzichten naar voren, die we in de deelexpeditie verder gaan oppakken. Want als we precies weten waarom er nog niet wordt gewerkt met bodemdalingsvertragende technieken, kunnen we in onze expeditie op zoek gaan oplossingen en resultaten boeken.

De presentatie is hier te vinden.

Resultaten 2018

De deelexpeditie 2018 heeft geresulteerd in een netwerk waarin verschillende partijen kennisdelen, kennishiaten definiëren en kennis ontwikkelen. Dit resultaat is vastgelegd in een factsheet en twee overzichtstabellen: een tabel met factsheets over technieken en een tabel met een filter voor de technieken (een aangepaste beslisboom).