July 6, 2018

Innovatieve ophoogtechnieken

Overheden zoeken nieuwe, meer innovatieve methoden voor het ophogen of stabiliseren van infrastructuur. Slappe bodem leidt tot hoge kosten voor en een verminderde kwaliteit van boven- en ondergrondse infrastructuur en openbare ruimte. Om dit tegen te gaan worden er steeds meer technieken voor ophogen of stabiliseren ontwikkeld. Zo wordt er gewerkt met lichte materialen, het in-situ stabiliseren of het afgraven van slappe bodem. Daarbij rijst de vraag of het juridisch kader innovaties toelaat. In de Deelexpeditie Innovatieve ophoogtechnieken is een netwerk gerealiseerd waarin de technieken en dit juridisch kader centraal staan. In 2020 is de deelexpeditie overgegaan in een Kennismakelaarschap.

Kennismakelaars voor dit onderwerp zijn Bernd van den Berg en Arend van Woerden.

Voor het NKB webinar Bodemdaling in Beeld van 9 juni 2020 werd er een filmpje opgenomen waarin Arend van Woerden uitleg geeft over de deelexpeditie Innovatieve ophoogtechnieken.

 

Resultaten

De deelexpeditie 2018 heeft geresulteerd in een netwerk waarin verschillende partijen kennisdelen, kennishiaten definiëren en kennis ontwikkelen. Dit resultaat is vastgelegd in een factsheet en twee overzichtstabellen: een tabel met factsheets over technieken en een tabel met een filter voor de technieken (een aangepaste beslisboom).

In 2019 heeft de tweede bijeenkomst van de deelexpeditie plaatsgevonden, 27 deelnemers kwamen samen in Woerden. Het verslag vindt u hier.

Kennisexpeditie 2019

Na een korte presentatie over de doelen van de deelexpeditie zijn we met de aanwezigen interactief aan de slag gegaan met de vraag “Wat weerhoudt je ervan om bodemdalingsbestendig te werken bij het (her-)inrichten van de ruimte?” Hieruit kwamen interessante en nieuwe inzichten naar voren, die we in de deelexpeditie verder gaan oppakken. Want als we precies weten waarom er nog niet wordt gewerkt met bodemdalingsvertragende technieken, kunnen we in onze expeditie op zoek gaan oplossingen en resultaten boeken.

De presentatie is hier te vinden.