May 3, 2019

Governance & economie van bodemdaling

De deelexpeditie Governance & economie van bodemdaling gaat in 2019 van start. Het doel: opschalen van praktijkervaringen die leiden tot handelingsperspectieven om te komen tot een geïntegreerde aanpak van bodemdalingsproblematiek in stedelijk en landelijk gebied.

Trekker van deze Deelexpeditie is Martine Coevert.

Deelexpeditie 2019

In 2019 zal deze deelexpeditie opstarten. Mocht u meer informatie willen, neem dan contact op met Martine Coevert.