Webinar Lisdoddeteelt in het Nederlandse veenweidegebied: waar staan we?

Kaart niet beschikbaar

Date/Time
Date(s) - 05/10/2021
09:30 - 11:00

Categories


De afgelopen jaren zijn er diverse onderzoeken gedaan naar de teelt van lisdodde als maatregel tegen bodemdaling en broeikasgasemissie uit veenweiden. Ook staan er nieuwe pilots in de steigers op dit gebied. Maar wat weten we op dit moment eigenlijk al over lisdoddeteelt in Nederland en wat weten we nog niet? Levert lisdodde een kansrijk alternatief product van veenbodems, en hoe zit het met bijvoorbeeld de uitstoot van broeikasgassen? Deze en andere vragen werden beantwoord in het webinar Lisdoddeteelt in het Nederlandse veenweidegebied: waar staan we? op 5 oktober van 9.30-11.00 uur.

Wat kwam er aan bod:

• Presentator Pui Mee Chan, (STOWA/programmaleider NOBV) ging onder andere in gesprek met Ed Buijs (gemeente Amsterdam) over de pilot in de Burkmeer;
• Jeroen Pijlman, onderzoeker duurzame veehouderij bij het Louis Bolk Instituut en projectleider van Veen, voer en verder II, gaf een overzicht van pilots in Nederland;
• Gerben Nij Bijvank (The Spring Company) en Job van de Crommert (Crommert Projects & Innovations) gingen in op de markt en afzetmogelijkheden voor lisdodde, die ze hebben onderzocht namens het Innovatie Programma Veen en het Veenweiden Innovatiecentrum.
• Marle de Jong gaf een toelichting op de life cycle assessment (LCA) van lisdodde als isolatieplaatmateriaal welke zij vanuit de Universiteit Utrecht samen met o.a. Jeroen Pijlman en Ollie van Hal, onderzoeker duurzame veehouderij & agrobiodiversiteit bij het Louis Bolk Instituut, heeft uitgewerkt;
• Youri Egas (KTC Zegveld) brengt de aanleg van een perceel lisdodde, oogstmethoden en draagkracht van lisdodde in beeld. Deze video is hier terug te kijken;
• Jeroen Pijlman en Monique Bestman zoomden in op onder meer zaaien, aanplanten, oogstmoment, nutriënten en water;
• Merit van den Berg, onderzoeker aan de Vrije Universiteit en betrokken bij het NOBV, ging in op broeikasgasemissies bij lisdoddeteelt.

Het NKB organiseerde eerder een Deelexpeditie Natte Teelten. Meer informatie daarover is hier te vinden.

Dit webinar werd georganiseerd door het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling in samenwerking met STOWA/NOBV en het ministerie van LNV.

Dit bericht is geplaatst in . Bookmark de link .

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *