Netwerkbijeenkomst Groene Cirkel Kaas en Bodemdaling

18/09/2020 @ 01:00 – 05:00 – In de Groene cirkel kaas en bodemdaling wordt gewerkt aan een duurzame toekomst voor het veenweidelandschap, het voortbestaan van agrarische bedrijven, het versterken van de biodiversiteit en nog betere (h)eerlijke zuivelproducten. Na de kick of op 2 februari 2019 is de bijeenkomst gericht op het tonen van de bereikte resultaten en op netwerken. Meer informatie […]