Online bijeenkomst deelexpeditie Broeikasgassen Veenweiden

14/12/2020 @ 10:00 – 11:30 – Op 14 december van 10:00-11:30 is er een nieuwe online bijeenkomst van de Deelexpeditie Broeikasgassen Veenweiden in samenwerking met de Vrije Universiteit. Doel van de Deelexpeditie is het uitwisselen van kennis over broeikasgasemissies uit veenbodems. Wat kunt u verwachten in deze editie: Onderzoeker Ype van der Velde (VU) geeft een overzicht van de lopende onderzoeken […]