Online deelexpeditie Broeikasgassen Veenweiden op 29 juni

29/06/2020 @ 09:00 – 10:30 – In 2019 is er een grootschalig onderzoek naar de uitstoot van broeikasgassen uit veen gestart: het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV). Doel is om te onderzoeken wat de uitstoot precies is en in welke mate maatregelen kunnen bijdragen aan de reductie van broeikasgasemissie en daarmee aan de uitvoering van het klimaatakkoord. Wilt u weten wat […]