Online deelexpeditie Broeikasgassen Veenweiden op 29 juni

Map Unavailable

Date/Time
Date(s) - 29/06/2020
09:00 - 10:30

Categories


In 2019 is er een grootschalig onderzoek naar de uitstoot van broeikasgassen uit veen gestart: het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV). Doel is om te onderzoeken wat de uitstoot precies is en in welke mate maatregelen kunnen bijdragen aan de reductie van broeikasgasemissie en daarmee aan de uitvoering van het klimaatakkoord. Wilt u weten wat we onderzoeken en hoe we dat doen? Doe dan mee met de online deelexpeditie Broeikasgassen Veenweiden op 29 juni van 9:00-10:30 uur. U krijgt een update over het onderzoeksprogramma en een blik in het veld bij verschillende meetlocaties. Ook gaan we in op de maatregelen die onderzocht worden, zoals natte teelten en onderwaterdrainage. De kennismakelaars van het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling (NKB) zijn er om vragen te beantwoorden over de laatste ontwikkelingen en inzichten ten aanzien van de maatregelen. Natuurlijk is er ook ruimte voor het stellen van vragen en mee te denken over aan welke kennis nog behoefte is. Doet u ook mee op 29 juni? U kunt zich hier aanmelden.

De deelexpeditie is een samenwerking van het NOBV en het NKB. Voor meer informatie of om aan te melden kunt u mailen naar: info@nobveenweiden.nl.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *