Living on Soft Soils symposium

05/11/2021 @ 00:00 – Save the date: Op vrijdag 5 november 2021 wordt vanuit het Nationale Wetenschapsagenda onderzoeksproject Living on Soft Soils: Subsidence & Society (NWA-LOSS) het eerste jaarlijks symposium georganiseerd. Het NWA-LOSS project is gestart in 2020 en voert in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) | NWO) wetenschappelijk onderzoek uit naar verschillende aspecten van bodemdaling; van […]