Living on Soft Soils symposium

Map Unavailable

Date/Time
Date(s) - 05/11/2021
00:00

Categories


Save the date: Op vrijdag 5 november 2021 wordt vanuit het Nationale Wetenschapsagenda onderzoeksproject Living on Soft Soils: Subsidence & Society (NWA-LOSS) het eerste jaarlijks symposium georganiseerd. Het NWA-LOSS project is gestart in 2020 en voert in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) | NWO) wetenschappelijk onderzoek uit naar verschillende aspecten van bodemdaling; van natuurwetenschappelijke aspecten tot economische, bestuurlijke en juridische aspecten van bodemdaling. Het doel van het project is de ontwikkeling van een integrale aanpak om tot haalbare, legitieme en duurzame oplossingen te komen voor het beheersen van de negatieve maatschappelijke effecten van bodemdaling in Nederland.

De eerste onderzoekers zijn dit najaar ongeveer een jaar bezig en tijdens het symposium wordt een overzicht gepresenteerd van de eerste bevindingen om op basis daarvan de interactie tussen onderzoekers, belanghebbenden en belangstellenden te stimuleren en ideeën uit te wisselen. Overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en iedereen die zich bezig houdt met bodemdaling is van harte welkom.

De volgende aspecten van bodemdaling zullen tijdens het symposium aan bod komen:
• Meten en monitoren van bodembeweging;
• Bodemdalingsmechanismen;
• Maatschappelijke kosten en baten;
• Stand van zaken met betrekking tot beleid en maatschappelijke besluitvorming (governance en juridisch kader).
Van al deze onderwerpen wordt niet alleen de voortgang van het wetenschappelijk onderzoek gepresenteerd, maar zal ook de maatschappelijke kant worden belicht.

Het LOSS symposium wordt in een hybride vorm georganiseerd. Dit betekent dat maximaal 100 mensen naar de locatie kunnen komen waar het symposium gehouden wordt, en dat andere geïnteresseerden het symposium online kunnen volgen.

De locatie en het programma worden later bekend gemaakt, maar noteer nu alvast vrijdag 5 november 2021 in de agenda voor het LOSS symposium!

This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *