May 2, 2018

Deelexpedities

In 2018 worden voor drie aan bodemdaling gerelateerde onderwerpen deelexpedities georganiseerd: ophoogmaterialen, onderwaterdrainage en natte teelten. Deelexpedities zijn communities of practices, opgezet rondom een van de drie onderwerpen met het doel kennis en ervaringen te delen en openstaande kennisvragen te identificeren.

Een Deelexpeditie is een netwerk bestaand uit ongeveer 20 deelnemers die affiniteit hebben met en kennis hebben van het onderwerp. Een diverse groep is voor het ophalen en delen van kennis belangrijk en de trekkers van de Deelexpedities hebben in samenwerking met het NKB per Deelexpeditie de groep samengesteld.

Per deelexpeditie worden drie bijeenkomsten georganiseerd in 2018. De kennis gedeeld in de Deelexpedities wordt samengevoegd in een DeltaFact. De DeltaFact beschrijft de laatste stand van zaken van kennis en de kennishiaten.

Elke Deelexpeditie heeft een eigen pagina, zo kan u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen.

Natte teelten

Om bodemdaling te remmen/verminderen, lijken natte teelten een kansrijke alternatief voor veeteelt. Maar wanneer is dit voldoende rendabel voor een ondernemer, welke regelgeving moet daarvoor worden aangepast en onder welke condities staan financiers open voor dergelijke innovaties. Lees verder...

Trekker van deze Deelexpeditie is Roelof Westerhof

Innovatieve ophoogtechnieken

Overheden zoeken nieuwe, meer innovatieve methoden voor het ophogen of stabiliseren van infrastructuur. Slappe bodem leidt tot hoge kosten voor en een verminderde kwaliteit van boven- en ondergrondse infrastructuur en openbare ruimte. Lees verder..

Trekkers van deze Deelexpeditie zijn Robert van Cleef en Welmoed Visser

Onderwaterdrainage

De deelexpeditie onderwaterdrainage richt zich op het delen van de kennis over onderwaterdrainage en drukdrainage voor overheden en gebruikers (boeren). Lees verder...

Trekker van deze Deelexpeditie is Erik Jansen