June 20, 2019

De 6M cyclus

De 6M methode helpt de aanpak van bodemdaling

De bodem in Nederland zakt, net zoals in veel andere gebieden in de wereld. Het deel van de bodemdaling dat door menselijk handelen wordt veroorzaakt kan ook weer verminderd worden door menselijk ingrijpen. Dat dit nog niet zo makkelijk is blijkt wel uit het gegeven dat in steeds meer gebieden in de wereld bodemdaling wordt waargenomen en er maar weinig voorbeelden zijn van gebieden waar bodemdaling sterk is gereduceerd.

Een van de redenen waarom het zo moeilijk is om in te grijpen in de bodemdaling is omdat de ingrepen vaak drastisch zijn en verstrekkende gevolgen hebben, maar ook ingaan tegen de manier waarop er altijd is omgegaan met bodemdaling. Deze traditionele manier, veelal gericht op adaptatie, is de dominante manier van omgaan met en denken over bodemdaling geworden. Veel gebieden zitten daarom in een bestuurlijke, financiële en technologische lock-in. Om uit deze lock-in te komen is handelingsperspectief nodig op basis van een solide kennisbasis. Dit handelingsperspectief kan, onderbouwd met de juiste kennis, de aanzet geven tot het maken van drastische keuzes buiten het gebaande pad. Maar uit welke elementen bestaat ’een dergelijke kennisbasis? En waar moeten we beginnen? De 6M methode is een aanpak om de kennisbasis op orde te krijgen op de relevante onderdelen en tegelijkertijd een continue dialoog te hebben tussen het onderzoeksdomein en de besluitvorming.

Voor de 6M methode is voornamelijk inspiratie opgedaan bij verschillende dalende steden en gebieden in de wereld die als ‘best practises’ gelden. In die zin is deze methode gebaseerd op anekdotisch bewijs. De 6M methode bestaat uit 6 stappen (Figuur 1), die in principe sequentieel worden uitgevoerd. In elke stap moet onderzoek worden gedaan en kennis en informatie opgedaan. De volgende 6 stappen worden onderscheden: het Meten van bodemdaling, het begrijpen van de bodemdaling Mechanismes, het Modelleren van bodemdaling, het maken van Maatschappelijke kosten-baten analyses, het nemen van Maatregelen, en het Monitoren van de effectiviteit van de maatregel.

Een wetenschappelijke uitwerking van de 6M aanpak is gepubliceerd binnen de context van het TISOLS2020 congres in Nederland (Erkens & Stouthamer, 2020. The 6M approach to land subsidence. Proceedings of the International association of Hydrological Sciences).

Gilles Erkens, d.d. 19-02-2020


In de analyse van de projectendatabase (Corné Lugternburg, 2018) wordt als basis de 6M cyclus van Gilles Erkens gebruikt. Ook in andere projecten en trajecten wordt deze systematiek toegepast. Wilt u meer weten over deze methodiek? Lees dan hier de paragraaf ‘methodologie’ uit de rapportage van Corné.