1 maart 2021

Coaching IBOR Bodemdalingproof bij bestaande bouw en nieuwbouw

Deelexpeditie Coaching IBOR van start

De opzet en aanpak van de deelexpeditie Coaching Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR) is rond. We gaan beginnen!  Tijdens deze deelexpeditie werken we toe naar een aanpak/stappenplan dat tot doel heeft om de aanpak van bodemdaling in gemeentelijk beleid te verankeren: van strategie tot financiering tot beheer en uitvoering. De trekkers van deze deelexpeditie zijn Martine Coevert en Arend van Woerden. De deelexpeditie is in 2021 gestart in samenwerking met de Regio Deal Bodemdaling Groene Hart.

Er zijn al diverse tools beschikbaar die kunnen bijdragen tot een bodemdalingbestendige inrichting van het openbaar gebied. Uit onderzoek blijkt dat gemeenten baat hebben bij concrete handvatten bij het opstellen van beleid en het (verder) ontwikkelen van kennis over bodemdaling, aangezien dit kansen biedt voor kwaliteit en betaalbaarheid op lange termijn. Met deze deelexpeditie gaan we die handvatten samen met het netwerk ontwikkelen.

Een aantal gemeenten is het al gelukt bodemdalingsbeleid te ontwikkelen en daar vervolg aan te geven of is daar momenteel mee bezig (bijvoorbeeld Woerden, Gouda en Rotterdam). Aan de hand van die voorbeelden gaan we met een brede vertegenwoordiging uit het netwerk een aanpak ontwikkelen die ook voor andere gemeenten toe te passen is. De uitnodigingen om hieraan bij te dragen worden begin juli gericht verstuurd. Vervolgens gaan twee gemeenten met een gemengd team van projectleiders van (openbare) ruimte, beheerders en financiële experts het format testen. Dit kan aan de hand van een fictieve of bestaande casus.

Bijeenkomsten deelexpeditie:

  • 3 november 2021 van 10.00 tot 12.00 uur
  • 16 maart 2022 van 10.00 tot 12.00 uur