Veentuinderij voedselgewassen op veengrond

In de Veentuinderij wordt verkend welke voedselgewassen geschikt zijn om in veenweiden als landbouwkundige producten te telen. In deze korte film zie je een onderzoekssituatie waarbij een aantal gewassen worden geteeld bij verschillende waterstanden. Aan het woord is Roelof Westerhof, projectleider Veentuinderij namens het Veenweiden Innovatiecentrum in Zegveld. Filmlocatie: Veenweiden Innovatiecentrum, Zegveld (https://www.veenweiden.nl/) Filmmaker: Klankenvanger Lees meer overVeentuinderij voedselgewassen op veengrond[…]

Een trap tot aan de hemel

Ontwerpend onderzoek naar oplossingen voor toenemende hoogteverschillen in de stad‘Waar gaat het heen?’ dat is de kernvraag van het onderzoek dat ontwerpbureau De Urbanisten in de komende maanden uitvoert naar toenemende hoogteverschillen door bodemdaling. Zijn de bekende oplossingen als ‘een extra traptrede voor de deur’ over 50 of 100 jaar nog wel houdbaar? En zo nee, hoe Lees meer overEen trap tot aan de hemel[…]

Aan het woord: Paule Schaap, projectleider Veenweide bij de provinsje Fryslan

De provincie Friesland is aangehaakt bij het NKB. Het veen in Friesland heeft sterke overeenkomsten met het veen in andere delen van Nederland, maar er zijn ook wel degelijk verschillen. Uiteindelijk hebben we een gezamenlijk doel.  We stelden een aantal vragen aan Paule Schaap, projectleider Veenweide bij de provinsje Fryslan. Welke (persoonlijke) motivatie heb je om betrokken Lees meer overAan het woord: Paule Schaap, projectleider Veenweide bij de provinsje Fryslan[…]

Informatie bodemdaling toegankelijk voor onderwijs

Voor studenten en docenten in het onderwijs is het vaak lastig om goede kennisbronnen te vinden over bodemdaling. Het aanbod via Google is groot maar niet altijd goed. In opdracht van het UP Bodem en Ondergrond is in 2020 in samenwerking met het NKB, Platform Slappe Bodem en Provincie Zuid-Holland een structuur en eerste opzet Lees meer overInformatie bodemdaling toegankelijk voor onderwijs[…]

Coalitie Stevige Steden werkt aan ‘Nationaal plan bodemdaling bebouwd gebied’

De Coalitie Stevige Steden (CSS) zet de eerste stap om te komen tot een ‘Nationaal plan bodemdaling bebouwd gebied’. Veel schade in dorpen en steden kan worden voorkomen met een goed doordacht en programmatische omgang met bodemdaling in bebouwd gebied. In navolging van het Veenplan, waar een programmatische aanpak voor bodemdaling in het landelijk gebed Lees meer overCoalitie Stevige Steden werkt aan ‘Nationaal plan bodemdaling bebouwd gebied’[…]