Infographic bodemdaling; klikkend(er)wijs

Hoe komen we tot een actuele en dynamische kennisinfrastructuur waarmee stakeholders in het bodemdalingsdossier kennis en elkaar eenvoudiger kunnen vinden?  Met deze uitdaging ging een projectgroep bestaand uit provincie Zuid-Holland (Jan Strijker), Platform Slappe bodem (Jeroen Mekenkamp), Saxion Hogeschool (Geert Roovers en Rik Zeeuwen) en het NKB (Robert van Cleef)- in opdracht van het Uitvoeringsprogramma Read more about Infographic bodemdaling; klikkend(er)wijs[…]

Vernatting veenweiden: kabinet kiest voor ‘functie volgt peil’

De benadering van de grondwaterpeilen en de bodemdaling in veenweidegebieden gaat veranderen. Waar nu ‘peil volgt functie’ de praktijk is, zullen overheden steeds vaker ‘functie volgt peil’ gaan hanteren. Dat schrijft minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken in een ‘aanvullingsbrief’ over de ontwerp-Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Samen met waterschappen en provincies gaat het Rijk hierop sturen. Read more about Vernatting veenweiden: kabinet kiest voor ‘functie volgt peil’[…]

Inspraak ontwerp-projectplan aanpassen watersysteem dorp Kockengen

Het waterschap is van plan om het watersysteem in het dorp van Kockengen aan te passen. Doel van de plannen is de bodemdaling te remmen en wateroverlast(situaties waarin mensen overlast ondervinden als gevolg van te veel water) in het dorp zoveel mogelijk te voorkomen. Door het (ver)plaatsen van stuwen, dammen en duikers kan het waterschap overtollig water Read more about Inspraak ontwerp-projectplan aanpassen watersysteem dorp Kockengen[…]

Bodemdaling remmen in veenbodems Flevoland

In Flevoland zit op meerdere plekken veen in de bodem. Als veen in contact komt met zuurstof, oxideert het, met bodemdaling tot gevolg. Dit leidt tot schade aan gewassen in de landbouw, vooral door natschade. Doel was dit proces van bodemdaling te remmen door het veen-oxidatie tegen te gaan. Het idee is dat hierdoor gronden Read more about Bodemdaling remmen in veenbodems Flevoland[…]