Toolbox Bodemdaling in Steden

Bodemdaling in steden leidt tot complexe vraagstukken. Het project Toolbox Bodemdaling in Steden helpt professionals die werken aan oplossingen. We organiseren tot de zomer van 2022 bijeenkomsten, voeren onderzoek uit en ontwikkelen concrete Tools op 6 thema’s: Rechten&Plichten, Kosten&Baten, Aanpak&Dialoog, Onderzoek&Modellering, Eigendom&Riolering, Bodemdaling&Erfgoed. Geïnteresseerd? Bekijk de infographic en meld je aan voor één of meer thema’s: toolbox@gouda.nl Veel steden in Nederland hebben Read more about Toolbox Bodemdaling in Steden[…]

Onderwater toerisme in Gouda de toekomst?

Koele Wateren is niet alleen een kwestie van genieten van fantastische kunstwerken, maar ook van bewustwording van de toekomst van onze waterhuishouding. LOLA Landscape Architects uit Rotterdam is gevraagd wat een zeespiegelstijging van 6 meter voor gevolgen kan hebben. Metropolisfilm uit Utrecht visualiseerde voor Gouda de kansen en bedreigingen in de korte film ‘Gouda Atlantis’, Read more about Onderwater toerisme in Gouda de toekomst?[…]

Grote ruimtelijke keuzes vragen om voortvarende actie van nieuw kabinet

De draagkracht van bodem, water en biodiversiteit staat onder grote druk door klimaatverandering, landbouw, woningbouw en bedrijvigheid. Een belangrijke taak van het nieuwe kabinet is de veelheid aan opgaven letterlijk op de kaart te zetten en de haperende uitvoering weer aan te jagen. Omdat het gaat om forse ingrepen in de dagelijkse leefomgeving van burgers, Read more about Grote ruimtelijke keuzes vragen om voortvarende actie van nieuw kabinet[…]

Enquête over bodemdaling vanuit Regio Deal bodemdaling Groene Hart

Vanuit de Regio Deal bodemdaling Groene Hart is een enquête gemaakt over bodemdaling om meer te weten te komen over wat inwoners, ondernemers en overheden van het Groene Hart weten over bodemdaling. De resultaten van deze eerste meting worden voor de zomer verwacht. Deze enquête meet bij verschillende groepen wat zij weten over bodemdaling; of zij Read more about Enquête over bodemdaling vanuit Regio Deal bodemdaling Groene Hart[…]

Nieuwe NKB deelexpeditie: MKBA’s bodemdaling

Een nieuwe NKB deelexpeditie is van start gegaan; MKBA’s bodemdaling. Maar wat houdt dat in en wie leidt deze deelexpeditie? Ik ben André Wooning, voorzitter van de deelexpeditie Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse (MKBA). 57 Jaar geleden geboren in Schoonhoven, in de oude binnenstad op de oeverwal, dus van bodemdaling hadden wij geen last. Vanuit het dakraam van Read more about Nieuwe NKB deelexpeditie: MKBA’s bodemdaling[…]

Nieuwe KIWA-richtlijn aanleg van waterinfiltratiesystemen

Het aantal pilots met waterinfiltratiesystemen (onderwaterdrainage en drukdrainage) tegen veenafbraak neemt toe. Uit onderzoek op verschillende locaties is gebleken dat een correcte aanleg heel belangrijk is voor een juiste werking van de systemen. Daarin spelen verschillende factoren een rol: drainafstand, voorzieningen tegen bagger in buizen, aanlegmethode, et cetera. Daarom is op initiatief van het NKB Read more about Nieuwe KIWA-richtlijn aanleg van waterinfiltratiesystemen[…]

Een Twentenaar in het veenweide gebied

Wat doen de mensen bij het NKB, wat drijft hen om zich bezig te houden met de kennis rondom bodemdaling.We gaan in gesprek met Bernardien Tiehatten, een NKB’er van het eerste uur. Bernardien werkt sinds 2016 als adviseur bij Ambient. Toen ze na haar studie watermanagement bij Ambient kwam werken, kwam het onderwerp bodemdaling steeds meer Read more about Een Twentenaar in het veenweide gebied[…]

Podcast over bodemdaling

In Nederland daalt de bodem al  ruim duizend jaar. Tegelijkertijd stijgt de zeespiegel, en het moment dat we moeilijke keuzes moeten maken komt steeds dichterbij. Meten van bodemdaling is essentieel om vragen zoals ‘waarom daalt de bodem’, ‘hoeveel bodemdaling gaat er nog plaatsvinden’,  en ‘op welke manier kan bodemdaling worden beperkt’ te kunnen beantwoorden.  Lees Read more about Podcast over bodemdaling[…]