Eindbijeenkomst proefpolder kringlooplandbouw

De discussies over water- en klimaatdoelen leiden tot vragen als: Waar en wanneer ontstaan emissies van nutriënten naar water en broeikasgassen naar de lucht en hoe kunnen we deze emissies beperken? Lees meer….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *