Klimaatslim boeren op veen

In Vlist is een bijzonder project gestart: waterinfiltratie bij 21 melkveehouders op 352 ha. Een praktijkvoorbeeld van succesvolle samenwerking tussen boeren, agrarische natuurverenigingen, waterschap, gemeente en provincie. Voor de toekomst van landbouw in de veenweiden en het behoud van het unieke veenweidengebied.

Door bodemdaling staan melkveehouders in de veenweiden voor een flinke uitdaging; op sommige plaatsen daalt door inklinking en veenafbraak de bodem tot wel een centimeter per jaar. Behalve dat daarmee de draagkracht van de grond en grasgroei minder worden, zorgt het ook nog eens voor CO2 uitstoot. Met een aangescherpt klimaatbeleid én de opgave om meer biodiversiteit te realiseren, zijn dat nogal wat uitdagingen. Niet alleen voor de melkveehouder, maar ook voor waterschappen, gemeente en provincie. In 5 afleveringen van Netvlist is dit in beeld gebracht.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *