Vernatting veenweiden met behoud van veeteelt

In een briefing aan de Tweede Kamer bevestigde de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) nogmaals dat de huidige bodemdaling in de landelijke veenweidegebieden met gemiddeld 1 cm per jaar geen toekomst biedt. Toch denkt de Raad dat het mogelijk is om het huidige DNA van het groene landschap én de veehouderij te behouden. Lees meer…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *