Veenweide 2030: ‘Druk op de knop’ moet straks genoeg zijn voor nóg een peilverhoging

Het waterpeil in de Friese veenweide gaat minder omhoog dan aanvankelijk de bedoeling was. Toch vinden provincie en Wetterskip dat een ,,goed fundamint” wordt gelegd om toekomstige bodemdaling tegen te gaan. ,,Nei tsien jier kinst mei in druk op de knop in stap fierder sette.” Lees meer….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *