Droogte en angstaanjagende bodemdaling

De Nederlandse bodem zakt in, vooral bij het veen. Scheve huizen, verlies aan biodiversiteit en meer uitstoot van CO2 zijn het gevolg. Wie stopt deze bodemdaling? ‘Het Rijk moet nu de regie nemen.’ Lees meer….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *